Bön

Vill du vara med och be på Torpkonferensen?

Bön! Vilken underbar grej, att vi som människor får umgås med Gud i bön! Det finns många sätt att be under Torpkonferensen, enskilt och tillsammans, med kreativa uttryck för alla åldrar, eller genom att betjäna varandra i förbön.

1 Tess 5:17 uppmanar oss att be ständigt, men vad är då bön och hur gör vi?

I bönen får vi umgås med Gud, stanna upp i Hans närvaro och lära känna Honom djupare. I bönen kan vi även få visshet om Guds vilja i en situation och be att det ska få ske. I bön för en person eller ett sammanhang kan vi genom den Helige Ande ta del av Guds tankar och därefter be i enlighet med Hans vilja.

Under Torpkonferensen finns möjligheten att betjäna i den personliga förbönen under gudstjänsterna och bibelstudierna. Det finns även möjlighet att vara med i 24-7-bön i bönehuset. Där hjälps vi alla åt att täcka veckans timmar, dygnet runt, och omsluta konferensen i oavbruten bön. I bönehuset finns kreativa bönestationer som hjälper dig att umgås med Gud på det sätt som passar dig bäst.

Personlig förbön

1 Tim 2:1-4 uppmanar till att be för alla människor! Att betjäna varandra i förbön är något naturligt, förmånligt och vackert, att få stå med syskon och hjälpa dem bära sina bördor fram till korset. Det är på Jesus uppmaning och med honom som förebild vi ber för varandra. Hebreerbrevet 7:25 berättar att Jesus ber för oss för evigt och i Apostlagärningarna läser vi om hur lärjungarna betjänar människor genom förbön. Med den vetskapen vill vi bli bättre på att be för varandra! När förebedjare lyssnar in den helige Ande och låter Honom leda bönen, kommer insikt om situationer och kunskap vilket möjliggör att sätta ord på behov som människor själva kanske inte orkar formulera.

Den personliga förbönen arbetar tillsammans med Örat som har en representant närvarande vid förbönen och du som förebedjare får råd och hjälp i att koppla ihop människor med Örat för fortsatt själavård och samtalsterapi när det behovet finns.

Under veckan träffas de som vill stå med i förbönstjänsten inför varje samling, mer info om det kommer finnas i konferenshäftet samt förmedlas ut till de som anmäler sig.

Strategisk förbön

Jesaja 62:6-7 berättar om väktare på muren runt Jerusalem. I antiken hade Jerusalem och andra städer väktare som dag och natt stod placerade på stadens murar för att upptäcka faror. Deras uppgift var att bland annat att hålla koll på vad som hände och rapportera, vilket är precis det den strategiska förbönen gör. Det strategiska böneteamet är väktare som vakar, ber, lyssnar till Guds röst och det andliga skeendet för att skydda konferensen och be för att Guds vilja ska bryta igenom. Vilka som ingår i det strategiska böneteamet är utsett redan innan konferensen. Däremot kan vem som helst vara med i 24-7-bönen där vi tillsammans ber dygnet runt och täcker konferensen i bön. Man kan boka pass enskilt eller tillsammans och vara med och be och lyssna in Gud för konferensen. I bönehuset, där 24-7-bönen pågår, kommer det finns en bönebok där man kan dela böneämnen och profetiska bilder och tilltal från Gud som alla kan ta del av och fortsätta be utifrån. Genom böneboken kan både det strategiska böneteamet och 24-7-bönen se och följa Guds röda tråd under veckan.

Vem kan vara med och betjäna?

Det är en förmån att vara med och be, vare sig det är som förebedjare eller som del av 24-7-bönen. Uppdraget som förebedjare är ansvarsfullt och kräver både vaksamhet och trofasthet. Vaksamhet i att lyssna mot Herren, trofasthet i att det är ett arbete vi lovar varandra att göra. Samtidigt är det så berikande att vara med. Vi tror att alla kan höra Herrens röst när Han talar, men att vi också precis som med vänner lär känna rösten mer ju mer vi lyssnar på den.

Det finns ingen åldersgräns på förebedjare, åt något håll. Uppmana gärna era ungdomar att vara med, liksom vi hoppas att ni uppmanar era äldre. Ja uppmana alla! Tillsammans har vi mycket att lära av varandra.

Kanske bär du en längtan efter att få vara med och be men vet inte hur. Då är Torp en fantastisk möjlighet att få komma och ta del av att gå bredvid mer erfarna syskon, att se det som en böneskola, en plats att få växa i att betjäna varandra. Vill du vara med men kanske ha en mentor, eller gå bredvid? Prata gärna med en av våra böneledare inför en samling eller skriv det i en kommentar när du anmäler dig, så ordnar vi så du får be tillsammans med en mer erfaren förebedjare.

Att vara med i bönearbetet på Torp är inte bara en möjlighet att få betjäna varandra utan också ett tillfälle att själv få växa i ditt böneliv, en möjlighet att ta in lärdom och erfarenhet för att sedan komma hem till din egen församlingsgemenskap och få växa vidare. Likt ringar på vattnet kan vi fortsätta att sprida inspirationen för att be, umgås med Gud och lära känna Hans röst mer och mer! Guds ord uppmanar oss alla att be, så låt oss som rörelse ta till oss uppmaningen och tillsammans börja be för konferensen redan nu.

Anmäl dig som förebedjare eller till 24/7-bönen

Vill du vara med och betjäna som förebedjare under Torpkonferensen klickar du på länken nedan och fyller i formuläret. Genom att anmäla dig binder du dig inte till att betjäna under alla samlingar, utan anmäler bara ditt intresse så att förbönsledaren sedan kan kontakta dig för vidare planering. Du kan även anmäla dig som själavårdare.

Anmäl dig som förebedjareÖppnas i nytt fönster.

Dygnet-runt-bön kommer att finnas även i år på konferensen och vi stöttas upp av bedjare i Brasilien, Japan, Centralafrikanska republiken och Nordafrika. Vår förhoppning är att vi tillsammans som rörelse täcker måndag 15:00 till söndag 15:00. Så vem peppar du i din församling eller smågrupp att be tillsammans med under en timme eller fler under veckan? Våga utmana varandra och bli välsignade i bönen! 24/7-bönen kommer i år att vara i bönehuset lokaliserat i nya Torp-kapellet i anslutning till böneparken.

Boka bönepass i bönehusetÖppnas i nytt fönster.

Följ gärna Bönehuset på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta del av livesändningar eller snabba tips!