Kyrkan förvandlar samhällen

I ett otillgängligt distrikt i bergsbygden i östra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att den lokala kyrkan ska vara en resurs för samhället. Målet är att visa på Guds kärlek genom att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra. Kyrkan har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling. Tack vare det arbetet som kyrkan gör har människor också fått en ny syn på kristen tro och fler vågar följa med till kyrkan!

Vad har vi uppnått i projektet?

 I det avlägsna och otillgängliga bergsdistriktet Jajarkot jobbar vi med sju självhjälpsgrupper och deras gemensamma kooperativ. Grupperna samlas månadsvis för att diskutera lokala behov och sen adressera dem. Till exempel har dessa haft möten om personlig hygien och alla som är med i grupperna använder nu sina egna toaletter. En grupp har byggt en anläggning för dricksvatten, en annan har med gemensamma krafter byggt en vall som förhindrar att jordskred än en gång ska täcka deras möteslokal. Dessutom har fyra av grupperna har fått medel för att starta inkomstgenererande verksamhet. Kyrkan har också fått ekonomiskt stöd av myndigheterna till en ny byggnad, vilket är ett viktigt erkännande!

Vad vill vi göra mer?

Målsättningen är att kyrkans arbete ska bli helt självförsörjande och därför är det viktigt att stärka deras lokala kapacitet!

  • Utbilda lokala ledare som kan driva arbetet framåt
  • Jobba för att stärka kooperativets och kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna.
  • Skapa möjligheter till hållbar försörjning
  • Fortsätta nå människor med hela evangeliet!

Hari Kala fick ett lån för att kunna köpa getter

Hari Kala Thapa är aktiv medlem i en självhjälpsgrupp. Hon hade svårt att få ihop tillräckligt med inkomst för att kunna försörja sig. Hon ville gärna ha getter för att kunna göra det, men hade inte pengar för att kunna sätta igång. Hon pratade då med självhjälpsgruppen om ett lån till detta men var orolig för att inte kunna betala räntan. Självhjälpsgruppen såg hennes situation och också hennes entusiasm och beslöt att hjälpa henne. Genom projektet kunde de få ett bidrag så att Hari Kala sedan kunde köpa getter. Hon tar nu hand om sina getter och är också en förebild för andra.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47933 · Ge för livet 67933

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.