Bekämpa fattigdomen i Nordafrika

1982 var vi i EFK med att starta en kristen utvecklingsorganisation tillsammans med tre andra organisationer. Det första projektet startades 1983. I början var det bara fyra svenskar men många fler medarbetare har tjänat i Nordafrika från alla kontinenter. Vår partners vision är samarbeta med Gud för att bidra till förvandling för människor, grupper och hela samhället. Fattigdom är inte bara brist på pengar och förnödenheter utan också begränsade möjligheter, utsatthet och utanförskap. Sann utveckling innebär inte bara att förbättra levnadsvillkoren, det handlar också om att bryta utanförskap och se upprättade relationer på alla livets områden . Vår partner kämpar för de utsatta, de marginaliserade, för värdighet och hopp för dessa.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom samarbetet med vår partner har kvinnor i fängelse har fått utbildning och självkänsla. Barn med funktionshinder fått en förvandlad situation. Kvinnor utan familjestöd, som fått klara sig bäst de kan, har fått stöd och möjlighet till en självförsörjning och en framtid.

En viktig del av arbetet är att inte bara söka förändringar för de utsatta utan att förändringar kommer till stånd i gruppen runt dessa och i samhället. Barn med funktionshinder ses inte längre av grannar som ett Guds straff och samhället börjar integrera dessa barn i skolan. Målet är förvandling på flera nivåer i samhället så de marginaliserades och utsattas situation förändras. Genom insatserna börjar lokala organisationer engagera sig för de utsattas situation och deras rättigheter i samhället.

Vad vill vi göra mer?

Från 2024 stöder vi ett barnrättsprojekt för att minska våld mot barn i uppfostringssyfte. Många vårdnadsgivare, föräldrar men även lärare m.fl., tror att fysisk bestraffning är det enda sättet att lära barn att respektera vuxna. Detta får stora negativa konsekvenser, barn slutar skolan och hämmas i sin utveckling. Vi vill se kulturen förändras så att barn behandlas med värdighet och respekt, att vårdnadsgivare får verktyg att stödja barnen i sin utveckling utan att behöva använda våld. Man börjar träna nyckelpersoner som sedan kan träna andra och få till en förändring. EFK ger också stöd till vår samarbetspartners ledning genom styrelseengagemang och organisationsstöd. Detta ger vår partner möjlighet att starta ett arbete i grannland i regionen.

Mariam: ”Ingenting kan stoppa mig nu!”

Mariam är 28 år och växte upp med funktionshinder. Hennes föräldrar såg inte till att hon fick den hjälp hon behövde för att utvecklas. Hon var mest hemma och när hon gick ut pratade hon inte med människor, hon skämdes så för sitt funktionshinder. Genom att delta i ett projekt för utsatta unga människor för att ge dem en röst fick Mariam ett nytt självförtroende. Hon fick hjälp att öppna en
liten mataffär för att tjäna pengar och hennes liv förändrades. ”Ingenting kan stoppa mig nu!” Nu står Miriam upp för andra med funktionshinder, talar för dem och hjälper dem.

Insamlingsnummer 43134 · Ge för livet 63134

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.