Årsreflektion: EFKs mission i Afrika coronaåret 2020

”Trots alla utmaningar har Guds rike fortsatt att växa”

Kyrkan växer i Centralafrikanska republiken! Bilden är tagen vid ett dop i Bania.

Efter år av ekonomisk uppgång kom coronapandemin och dess följder som en hård smäll för många afrikanska länder, och miljontals barn drabbades hårt när skolor tvingades hålla stängt stora delar av året. Samtidigt finns ljuspunkter. Här berättar Andreas Öppnas i nytt fönster. och Anneli Dagernäs Öppnas i nytt fönster., regionledare för EFKs arbete i Afrika, om det märkliga år som passerat. De blickar också med tillförsikt framåt emot 2021.

På den afrikanska kontinenten är sjukdomar som härjar inte något nytt. Men de kraftiga nedstängningarna som inleddes i många länder under våren gör coronapandemin till något annat.

Den goda ekonomiska utveckling som varit i flera av länderna de senaste åren tvärbromsade och på viktiga områden, så som tillgång till arbete, skola, hälsa, vaccinering mm, backade utvecklingen flera decennier enligt FN. Tyvärr får nu en hel generation barn och ungdomar betala ett högt pris eftersom skolor har varit stängda stora delar av 2020. I vissa länder råder fortfarande restriktioner och stängda skolor. Detta är förödande för alla miljontals barn som nu hamnar i ett ännu mer utsatt läge. Men det är glädjande att få rapporter från våra partners om hur de även i dessa svåra tider jobbar för att skapa trygga platser för barnen. I Moçambique har vår partner till exempel tränat fler föräldrar, barnledare och lärare i barns rättigheter. detta gick att genomföra trots stora restriktioner. På vissa håll har de fått tillstånd att göra hembesök för att se att barnen har det bra och hjälpa till med studierna. Många har uttryckt att de är så tacksamma för de redskap de fått genom barnrättsprojektet som gör dem lite mer redo att möta de svårigheter de möter.

När skolorna hållits stängda i Moçambique har lärarna hos vår partner CICA gjort hembesök för att se att barnen har det bra och hjälpa till med studierna.

Kyrkan växer i Centralafrikanska republiken

Trots alla utmaningar har Guds rike fortsatt att växa. I Centralafrikanska republiken (RCA) berättar vår partnerkyrka EEB att 11 nya församlingar har bildats på olika platser i landet under året. Detta trots mötesrestriktioner och fortsatt politisk instabilitet till följd av presidentvalet som hölls i slutet av året. EEB har även tränat ledare i mission och interkulturella studier för att de vill plantera ännu fler församlingar 2021!

Gud kallar nya missionärer

När vi blickar framåt emot 2021 vill vi sända två nya missionärsfamiljer till region Afrika. Cornelia och Johan Newman och deras fyra barn Öppnas i nytt fönster. ska resa till Tanzania för att jobba med barns rättigheter, hållbar försörjning och klimatfrågor tillsammans med vår partner FPCT. De kommer att arbeta både i Tanzania och även över hela regionen. Sandra och Andreas Palm Öppnas i nytt fönster. ska sändas till Eswatini för församlingsplantering i staden Manzini tillsammans med EFKs partnerkyrka Holiness Union Church. Det här är ett viktigt steg för EFK i region Afrika och vi gläder oss åt att Gud kallat nya missionärer även i en tid som denna.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i januari 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.