Leva församling

Fyra ledardagar i din församling om att vara relevant församling bland barn, unga och familjer.

Leva församling är en webbkurs baserad på fyra videor. Den passar bra för många olika grupper och sammanhang – ett barn- och ungdomsråd, en församlingsledning, en grupp söndagsskolledare, en gudstjänstgrupp, en små/cellgruppen, en styrelse … Man kan dra nytta av kursen som helhet eller använda en del av den exempelvis för ett läger i församlingen, en fördjupningsdag eller varför inte som inspiration för en gudstjänstserie?

Ladda ner ledarhandledningen för kursen här. Pdf, 587.9 kB.

Vi hoppas att kursen kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande underlag för konstruktiva samtal i ledargruppen. Vi hoppas att det ska berika er men också få utmana er att bygga församling för alla åldrar.

Vi som medverkar i kursen är Niclas Ljung, Maria Furusand och Susanne Olofsson. Vi är alla engagerade inom Evangeliska Frikyrkan. Niclas och Maria är pastorer i lokala församlingar och har även ett engagemang för olika frågor i vår rörelse. Susanne är anställd i EFKs Sverigeprogram och jobbar också deltid i en lokal församling. Det vi tar upp i kursen är områden som också är mycket angelägna för oss och som vi alla är engagerade i på olika sätt.

I den här kursen vill vi särskilt trycka på vikten av:

  1. Gud, familj och församling som en helhet
  2. Hemmet som kyrka
  3. Kyrkan som hem
  4. En relevant församling för unga människor

Videor

Nedan finner ni de fyra videor som utgör stommen för kursen: