Fortbildning för församlingsledningar
— Hur blir vi mer missionella & pionjära?

Ni som församlingsledning avsätter en heldag där ni jobbar med frågor som är relevanta för just er församling. Det finns olika teman, men alla handlar på olika sätt om hur vi kan dela vår tro, träna lärjungar och forma nya gemenskaper – det vill säga hur kan vi bli mer missionella och pionjära?

Under dagen (till exempel kl 9-16) får ni undervisning (knappt 50 % av tiden) och tid att konkret jobba med frågorna som församlingsledning (drygt 50 % av tiden). Målet är att när dagen är slut ska ni ha en handlingsplan för det kommandet året.

Fortbildningen kan med fördel hållas tillsammans med andra församlingsledningar i er region. Möjlighet finns även att göra en uppföljningsdag.

Välj tre av dessa teman:

 • Teologisk grund för missionell församling i dagens Sverige (rekommenderat tema)
  Gud som den missionerande Guden och hur det formar våra församlingar. Vad innebär det att vara missionell församling?
 • Skörden är mogen!
  Hur skapar vi tro kring att Gud vill frälsa människor idag?
 • Fiskeredskap
  Hur kan vi inspirera våra gemenskaper att bli mer missionella och vilka redskap behövs?
 • Lärjungaträning
  Hur skapar vi goda vanor och modeller som hjälper oss att forma lärjungar?
 • Praktiska modeller för pionjära initiativ & församlingsplantering
  Hur kan man bygga församling och hur ska man tänka om man formar en ny gemenskap?
 • Sverige som missionsfält
  Fördjupning i Sverigeundersökning och relevant statistik. Hur kan vi ringa in vår målgrupp?

Kostnad: Pris per församling (oavsett antal deltagare): 3700 kr där vi sedan drar av ett SST-bidrag på 1500 kr. Församlingen betalar alltså 2200 kr. Reseersättning tillkommer.

Föreläsare: Magnus A, Cahtrine Nygren, Johannes Stenberg m.fl.

Kontakt: Magnus A, Pionjärstrateg EFK Pionjär, 076-826 95 65

Här finns ett informationsblad om fortbildningsdagen att skriva ut (pdf). Pdf, 522.9 kB.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Magnus A
Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


magnus.a@efk.se