Barnhjälpare

Överallt där det finns fattigdom och sociala orättvisor är barnen särskilt utsatta. Barnhjälpen är en insamlingskanal inom Evangeliska Frikyrkan där du som månar om barns rättigheter kan göra en skillnad för dem. Som barnhjälpare är du med och ser till att barn får skolgång, mat, sjukvård och en trygg uppväxt.

Barns rättigheter är ett av EFKs fokusområden. Just nu har vi 24 olika insatser på fyra kontinenter och många av dessa är helt beroende av Barnhjälpens månadsgivare, barnhjälparna, för sin verksamhet.

Genom Barnhjälpen vill vi ge barn en framtid. Tack vare det stöd som våra barnhjälpare ger kan vi bryta negativa mönster och istället ge barnen möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa barnen.

Genom att hjälpa barnet till en förändring bidrar man även till att samhället förändras på sikt. Det bästa som kan hända är att de projekt som Barnhjälpen stödjer läggs ner – det innebär att behoven har försvunnit. Och resurserna kan då satsas på nya behovsområden.

De insatser Barnhjälpen stödjer är riktade mot barn från spädbarnsåldern upp till ca 16 år och sker utifrån en kristen människosyn, vilket innebär alla individers lika och unika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och religion. Arbetet sker även med utgångspunkt från FNs konvention om barns rättigheter. Läs mer om Barnhjälpen på barnhjalpen.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ja! Jag vill bli barnhjälpare:

Jag vill ge via autogiro!Öppnas i nytt fönster.
Jag vill ge via inbetalningskort!
Barnhjälpens logga

Barnhjälpen är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK). Så här behandlar vi dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster..
EFK innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..