Information gällande covid-19 och Evangeliska Frikyrkans arbete

Covid-19-pandemin påverkar hela vår värld och såklart också Evangeliska Frikyrkans församlingar och gemensamma arbete i Sverige och internationellt. Här kan du läsa om rekommendationer till EFKs församlingar och hur EFKs gemensamma arbete i Sverige och internationellt påverkas.

(uppdaterad 2020-04-29)

Regeringen har gått ut med en förordning som från och med söndag den 29 mars förbjuder alla samlingar och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare. Detta påverkar en mycket stor del av EFKs församlingar och en stor del av den verksamhet som våra församlingar bedriver. Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vi rekommenderar att församlingar följer ansvariga myndigheters uppdaterade information:

För sammankomster som samlar färre än 50 personer har Folkhälsomyndigheten utarbetat allmänna råd, det vill säga generella rekommendationer, till skydd mot smittspridningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi jobbar för att uppmärksamma alla församlingar på de nya direktiven.

Utöver myndighetsinformation vill Evangeliska Frikyrkan föreslå de lokala församlingarna att fundera på följande:

Förkylningsliknade symptom?

Vid minsta tecken på förkylning, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, mag- och tarmbesvär - stanna hemma!

Äldre

Många av våra församlingar har stora grupper av äldre som är en grupp med ökad risk för att insjukna allvarligt. Råden från Folkhälsomyndigheten är att äldre personer bör begränsa nära kontakter med andra och undvika större folksamlingar. Detta ska varje församling ta hänsyn till i planering av verksamhet. En slutsats av dessa råd är att man ska undvika att göra hembesök till äldre personer, även om man är frisk.

Bollplank och frågor

Har du frågor om hur man kan göra med gudstjänster eller annat som rör församlingslivet så rekommenderar vi att gå in på vår Facebook-grupp, EFK Ledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där diskussionen redan förs. Det är en bra plattform för att ställa frågor och utbyta idéer och erfarenheter.

Så hanteras covid-19 i EFKs gemensamma arbete

Krisgruppen

Evangeliska Frikyrkans Krisgrupp träffas regelbundet med hänsyn till covid-19 och kommer med mer information vid behov.

EFKs evenemang

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till tredje helgen i september. Mer information kommer inom kort.

EFK meddelar måndag 6 mars att Torpkonferensen 2020 ställs in. Under rådande omständigheter blev det ett nödvändigt beslut. Läs mer om beslutet här. 

EFKs internationella mission: Arbetet pågår!

Covid-19-pandemin påverkar hela vår värld, därför också vårt internationella arbete. Vi vill här informera om hur vi tänker och arbetar inom EFKs Internationella program.

Lyhörda för lokala behov och tät kontakt med vår personal

Corona påverkar vårt arbete och på flera håll får vi nu anpassa arbetet utifrån de förutsättningar vi har. Vi står i tät kontakt med våra samarbetspartners och systerkyrkor och har en dialog om hur vi på bästa sätt betjänar människor och deras behov under ändrade förhållanden. Vi har även tät kontakt med all personal. Här gör vi individuella bedömningar utifrån riskgrupp, säkerhetsläge och sjukvård. Grundhållningen är just nu att vår personal är kvar i sina placeringsländer, utom i några enskilda fall där vi har gjort undantag utifrån en sammantagen risk- och situationsbedömning. Situationen förändras snabbt och vi följer givetvis utvecklingen noga för att kunna göra rätt bedömningar. Vi arbetar för att hålla församlingarna uppdaterade på hur vi arbetar. Vi ber om tålamod med oss i den situation vi nu finns mitt i.

Våra samarbetspartners agerar snabbt nu när corona slår till. Här kan du läsa rapporter från några av länderna vi jobbar i.

I en tid som denna

Låt oss förstå att vi som församlingar och som enskilda kristna är Jesu händer och fötter i en svår tid, som väcker hopp, tröstar och som påminner om att man inte kan rädda sig själv. Vi är rustade för en tid som denna. Vi uppmuntrar till mer bön och till att ge helande och hopp vidare.

Frid och nåd,

Kate Almroth, Kommunikationschef EFK
Markus Sand, Programledare för EFKs Sverigeprogrammet

Bön från tidningen Dagenlänk till annan webbplats

Gud, du som bor i evigheten, kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss i dag att leva i tillit till dig, du som i Jesus Kristus kom oss nära och vet vad det är att vara människa!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp.

Jag vill tänka på ditt ord och därför skall jag hoppas: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!”

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat.

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra.

Amen!

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är EFKs presskontakt.

Kate Almroth
Kommunikations- och insamlingschef
072-147 88 71

kate.almroth@efk.se

Jag arbetar med samarbetet mellan våra församlingar.

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se