Information gällande covid-19 och Evangeliska Frikyrkans arbete

Covid-19-pandemin påverkar hela vår värld och såklart också Evangeliska Frikyrkans församlingar och gemensamma arbete i Sverige och internationellt. Här kan du läsa om rekommendationer till EFKs församlingar och hur EFKs gemensamma arbete i Sverige och internationellt påverkas.

(uppdaterad 2021-02-04)

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi rekommenderar att församlingar följer ansvariga myndigheters uppdaterade information:

Barns fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet

Den 21 januari 2021 meddelade regeringen att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. Vidare skriver man på Regeringens hemsida (Barns fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet - Regeringen.se Länk till annan webbplats.) ”Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.”

Våra verksamheter räknas som föreningsliv och är därmed inte att likställa med allmän sammankomst. Det gäller under förutsättning att inte en öppen och allmän inbjudan görs till verksamheterna, utan att verksamheterna riktar sig till befintliga medlemmar.

Det vi kan konstatera är att vi uppmanas av regeringen att starta upp verksamhet med fysiska träffar för barn födda 2002 eller senare. Oavsett om vi möts i mindre eller större grupper är det av högsta vikt att vi bidrar till att minska smittspridning. Här nedan ger vi en samlad bild av vad som gäller, men vi uppmanar samtidigt församlingarna att följa ansvariga myndigheters uppdaterade information:

Vad innebär det att aktiviteter ska genomföras utan ökad risk för smittspridning?

  • Betona att ingen med (även med milda) symtom får komma till verksamheten.
  • Tänk igenom hur barnen anländer och lämnar, samt eventuellt lämnas och hämtas. Vuxna ska inte mötas inomhus.
  • Avstånd ska kunna hållas och därmed bör aktiviteter och plats anpassas så att detta blir möjligt.
  • Tillgodose möjlighet till att hålla god hygien, exempelvis närhet till varmt vatten och tvål alternativt handsprit.

Hur många får man vara?

Sedan den 24 november får, enligt regeringen, allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar samla max 8 personer. Sedan den 8 januari gäller denna gräns även privata sammankomster. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller dock inte begreppet allmänna sammankomster barn födda 2002 eller senare, vilket betyder att de kan träffas i större grupp.

Här behöver man dock fundera kring vad som är sunt och rimligt. Ingen av oss vill att vår verksamhet ger upphov till ökad smittspridning i ert närområde. Kravet för att samlas är som nämnt ovan, att följa allmänna rekommendationer och säkerhetsställa att verksamheten kan genomföras utan ökad risk för smittspridning. Här gäller också att väga in den lokala och regionala smittsituationen. Vi uppmuntrar till att ta kontakt med lokala myndigheter för att hitta vägar framåt.

Det är också viktigt att prata med verksamhetens ledare samt föräldrar och barn så att alla känner sig trygga med det sätt ni planerar att genomföra verksamheten på.

Vad gäller för ungdomar födda 2001 och tidigare?

Här förstår vi uppmaningen som att verksamheten i nuläget bör drivas på distans eller utomhus och i så fall i grupper om max åtta personer. Det finns möjliga undantag då inbjudan till verksamheten omfattar en definierad grupp och sker via deltagarlista. Då räknas inte verksamheten som en allmän sammankomst. Dock gäller sedan 8 januari begränsningen till åtta personer, även privata tillställningar vilket bör tas i beaktande.

Kan vi planera för läger?

 

Kan vi ha verksamhet med vår kör?

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Prata med barn och unga om covid-19

Omständigheter som denna pandemi kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. Här finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bollplank och frågor

Har du frågor om hur man kan göra med gudstjänster eller annat som rör församlingslivet så rekommenderar vi att gå in på våra Facebookgrupper där diskussionen redan förs.

Detta är bra plattformar för att ställa frågor och utbyta idéer och erfarenheter.

Så hanteras covid-19 i EFKs gemensamma arbete

Krisgruppen

Evangeliska Frikyrkans Krisgrupp träffas regelbundet med hänsyn till covid-19 och kommer med mer information vid behov.

EFKs evenemang

EFKs representantskapsmöte 2021 Öppnas i nytt fönster. arrangeras digitalt 11 maj.

Torpkonferensen 2021 förändras och blir Torpturné Öppnas i nytt fönster. tillsammans med 10 regioner i landet.

EFKs internationella mission: Arbetet pågår!

Covid-19-pandemin påverkar hela vår värld, därför också vårt internationella arbete. Vi vill här informera om hur vi tänker och arbetar inom EFKs Internationella program.

Lyhörda för lokala behov och tät kontakt med vår personal

Corona påverkar vårt arbete och på flera håll får vi nu anpassa arbetet utifrån de förutsättningar vi har. Vi står i tät kontakt med våra samarbetspartners och systerkyrkor och har en dialog om hur vi på bästa sätt betjänar människor och deras behov under ändrade förhållanden. Vi har även tät kontakt med all personal. Här gör vi individuella bedömningar utifrån riskgrupp, säkerhetsläge och sjukvård. Grundhållningen är just nu att vår personal är kvar i sina placeringsländer, utom i några enskilda fall där vi har gjort undantag utifrån en sammantagen risk- och situationsbedömning. Situationen förändras snabbt och vi följer givetvis utvecklingen noga för att kunna göra rätt bedömningar. Vi arbetar för att hålla församlingarna uppdaterade på hur vi arbetar. Vi ber om tålamod med oss i den situation vi nu finns mitt i.

Våra samarbetspartners agerar snabbt nu när corona slår till. Här kan du läsa rapporter från några av länderna vi jobbar i.

I en tid som denna

Låt oss förstå att vi som församlingar och som enskilda kristna är Jesu händer och fötter i en svår tid, som väcker hopp, tröstar och som påminner om att man inte kan rädda sig själv. Vi är rustade för en tid som denna. Vi uppmuntrar till mer bön och till att ge helande och hopp vidare.

Frid och nåd,

Kate Almroth, Kommunikationschef EFK
Markus Sand, Programledare för EFKs Sverigeprogrammet

Bön från tidningen Dagen Länk till annan webbplats.

Gud, du som bor i evigheten, kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss i dag att leva i tillit till dig, du som i Jesus Kristus kom oss nära och vet vad det är att vara människa!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp.

Jag vill tänka på ditt ord och därför skall jag hoppas: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!”

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat.

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra.

Amen!

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är EFKs presskontakt.

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Jag arbetar med samarbetet mellan våra församlingar.

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet

070-245 96 21

Mejla mig!