Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Anders Örneus

Fastighetsförvaltare 40 %

070-390 22 36

Mejla mig!

Anna-Lena Thoursie

Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

Mejla mig!

Cahtrine Nygren

Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

Mejla mig!

Carolina Jakobsson

Ekonomiassistent 75 %

070-320 42 82

Mejla mig!

Christer Aadland

Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

Mejla mig!

Christoffer Magnusson

Insamlingsansvarig för Barnhjälpen 50 %

076-247 61 22

Mejla mig!

Daniel Råsberg

Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!

Erika Bergman

Ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni

076-525 20 13

Mejla mig!

Erika Moll

Projektledare med fokus på event (Torpkonferensen 20 %)

070-286 50 56

Mejla mig!

Evelina Bjurlid

Controller

070-386 90 11

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen