Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Anders Örneus

Fastighetsförvaltare 40%

070-390 22 36

anders.orneus@efk.se

Anna-Lena Thoursie

Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

anna-lena.thoursie@efk.se

Cahtrine Nygren

Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se

Carolina Jakobsson

Ekonomiassistent

070-320 42 82

carolina.jakobsson@efk.se

Christer Aadland

Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

christer.aadland@efk.se

Christoffer Magnusson

Insamlingsansvarig för Barnhjälpen

076-247 61 22

christoffer.magnusson@efk.se

Daniel Råsberg

Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

daniel.rasberg@efk.se

Erika Bergman

Ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni

076-525 20 13

erika.bergman@efk.se

Erika Moll

Projektledare med fokus på event

070-286 50 56

erika.moll@efk.se

Eva Bolminger

Controller
070-386 90 11

eva.bolminger@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen