Ledningsgrupper och styrelser i rörelsen

Inom organisationen Evangeliska Frikyrkan (EFK) finns olika program och arbetsgrupper med egna ledningsteam. Men EFK är också huvudman för flera organisationer. Det är organisationer som samarbetar i vårt nätverk men rent juridiskt och ekonomiskt bedriver sin verksamhet i en separat organisation. Dessa organisationer har därför förutom egna styrelser också egna stadgar och årsmöten Länk till annan webbplats..

Ledningsteam inom EFK

Ledningsgrupp för Internationella programmet (LIP)

Linalie Newman, missionsdirektor
Ingemar Forss, missionsdirektor
Andreas Dagernäs, regionledare Afrika
Anneli Dagernäs, regionledare Afrika
Linnea Åberg, regionledare Asien
Maria Finnevidsson, regionledare Asien
Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika/Iberiska halvön
Helen, regionledare Europa, Mellanöstern och Nordafrika
Fredrik, regionledare Europa, Mellanöstern och Nordafrika
Daniel Råsberg, missionsideolog

Administrativ ledningsgrupp

Ingemar Forss, missionsdirektor
Lisa Örnéus, chef för Resursavdelningen
Evelina Bjurlid, Team Ekonomi
Kristina Eriksson, Resursavdelningen

Chefsmöten

Ingemar Forss, missionsdirektor
Linalie Newman, missionsdirektor
Staffan Jenemark, kommunikations- och insamlingschef
Lisa Örnéus, chef för Resursavdelningen
Markus Sand, programledare Sverigeprogrammet
Cahtrine Nygren, programledare Sverigeprogrammet
Andreas Dagernäs, regionledare Afrika
Anneli Dagernäs, regionledare Afrika
Linnea Åberg, regionledare Asien
Maria Finnevidsson, regionledare Asien
Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika/Iberiska halvön
Helen, regionledare Europa, Mellanöstern och Nordafrika
Fredrik, regionledare Europa, Mellanöstern och Nordafrika
Daniel Råsberg, missionsideolog

Utbildningsprogrammets ledningsforum (ULF)

Ingemar Forss, missionsdirektor
Daniel Råsberg, missionsideolog
Lisa Fredlund, ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet
Linda Alexandersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola
Marie Holm, rektor Örebro Folkhögskola
Daniel Bjurhamn, rektor Liljeholmens folkhögskola
Ulrik Josefsson, rektor ALT - Akademi för Ledarskap och Teologi

Styrelser i organisationer med EFK som huvudman

Akademi för Ledarskap och teologi (ALT) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Eriksson, ordförande
Magnus Lodefalk
Ingemar Forss
Ulf Häggqvist
Lisa Fredlund
Jonas Melin
Henrik Åström
Johannes Magnusson
Marie Berg
Miriam Ås, adjungerad, representant för samverkande folkhögskolor
Kevin Rydberg, adjungerad, studentrepresentant
Mikael Hallenius, adjungerad, personalrepresentant
Ulrik Josefsson, adjungerad tf rektor ALT
Charlotte Arenander, adjungerad, administrativ chef ALT

Ge för livet Second Hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alfred Ringstad, ordförande
Jonas Magnusson, vice ordförande
Johanna Lindhult
Lotta Karlsson
Klara Härgestam
Johan Sverlander
Ingemar Forss
Caroline Joumé, verksamhetschef

Hyllie Park Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lars Micael Adrian, ordförande
Jenny Wendle, vice ordförande
Per Eriksson
Rikard Holst
Bengt Jörnland
Birgitta Södertun
Kalle Spetz
Lisa Fredlund
Philip Bergström
Linda Alexandersson, rektor

Liljeholmens folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lars Newman, ordförande
Carin Olsson
Hanna Andersson
Urban Arvidsson
Jaan Israelsson
Susanne Olofsson
Lars Uhlin
Annika Wilzén
Petra Hallqvist, rektor
Jonas Ottosson, representant för lärare
Thomas Edetun, suppleant representant för lärare
Clas Vårdstedt, representant för servicepersonalen
Mikaela Lundh, suppleant representant för servicepersonalen
Sara Martinsson, adjungerad från skolledningen
Marie Nordlander, adjungerad från skolledningen

Stiftelsen Sveriges kristna familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berit Jakobsson, ordförande
Charlie Nilsson, vice ordförande
Hans Brynielson
Gunnar Mattsson
Ann-Britt Ottosson

Örebro Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Örjan Garpenholt, ordförande
Markus Sand, vice ordförande
Erik Jacobsson
Pär Näslund
Harriet Albenius
Inger Nilsson
Malin Hussmo
Amelie Poletti Lundström
Dag Olausson, personalrepresentant
Mats Larsson, suppleant personalrepresentant
Marie Holm, vd/rektor

Stiftelsen Kåfalla Herrgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingemar Forss
Linalie Newman
Richard Hultmar
Anton Fagerstedt
Malin Råsberg