Ledningsgrupper och styrelser i rörelsen

Inom organisationen Evangeliska Frikyrkan (EFK) finns olika program och arbetsgrupper med egna ledningsteam. Men EFK är också huvudman för flera organisationer. Det är organisationer som samarbetar i vårt nätverk men rent juridiskt och ekonomiskt bedriver sin verksamhet i en separat organisation. Dessa organisationer har därför förutom egna styrelser också egna stadgar och årsmöten.

En del samarbete i EFK är också organiserat i hubbar.

Ledningsteam inom EFK

Ledningsgrupp för Internationella programmet (LIP)

Linalie Newman, missionsdirektor
Ingemar Forss, missionsdirektor
Andreas Dagernäs, regionledare Afrika
Anneli Dagernäs, regionledare Afrika
Linnea Åberg, regionledare Asien
Maria Finnevidsson, regionledare Asien
Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika och Iberiska halvön
Helen *, sekretess
Fredrik *, sekretess
Daniel Råsberg, missionsideolog

Administrativ ledningsgrupp

Ingemar Forss, missionsdirektor
Lisa Örnéus, chef för Resursavdelningen
Eva Bolminger, Team Ekonomi
Kristina Eriksson, Team Drift

Ledningsgrupp Pionjär

Cahtrine Nygren, programledare Sverigeprogrammet Pionjär
Johannes Stenberg, ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär
Magnus Alphonce, ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt
Julia Wellstam, ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd
Ingemar Forss, missionsdirektor

Ledningsforum Sverigechefer

Ingemar Forss, missionsdirektor
Linalie Newman, missionsdirektor
Kate Almroth, kommunikations- och insamlingschef (sjukskriven)
Staffan Jenemark, tf. kommunikations- och insamlingschef
Lisa Örnéus, chef för Resursavdelningen
Markus Sand, programledare Sverigeprogrammet Växa
Cahtrine Nygren, programledare Sverigeprogrammet Pionjär
Daniel Råsberg, missionsideolog

Utbildningsprogrammets ledningsforum (ULF)

Ingemar Forss, missionsdirektor
Daniel Råsberg, missionsideolog
Lisa Fredlund, ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet Växa
Linda Alexandersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola
Marie Holm, rektor Örebro Folkhögskola
Daniel Bjurhamn, rektor Liljeholmens folkhögskola
Niklas Holmefur, rektor ALT - Akademi för Ledaraskap och Teologi

Styrelser i organisationer med EFK som huvudman

Akademi för Ledarskap och teologi (ALT) samt Örebro Teologiska Högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Eriksson, ordförande
Magnus Lodefalk
Ingemar Forss
Ulf Häggqvist
Lisa Fredlund
Jonas Melin
Henrik Åström
Johannes Magnusson
Marie Berg
Miriam Ås, adjungerad, representant för samverkande folkhögskolor
Kevin Rydberg, adjungerad, studentrepresentant
Mikael Hallenius, adjungerad, personalrepresentant
Niklas Holmefur, adjungerad, rektor ALT
Ulrik Josefsson, adjungerad, prorektor ALT

Ge för livet Second Hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alfred Ringstad, ordförande
Jonas Magnusson, vice ordförande
Filippa Nielsen
Lotta Karlsson
Klara Härgestam
Maths Jerlström
Ingemar Forss
Kate Almroth
Caroline Joumé, verksamhetschef

Hyllie Park Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Birgitta Södertun, ordförande
Kalle Spetz, vice ordförande
Lars Micael Adrian
Per Eriksson
Johanna Blom
Bengt Jörnland
Frida Vingren
Jenny Wendle
Linda Alexandersson, rektor

Liljeholmens folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lennarth Hambre, ordförande
Owe Anbäcken
Hanna Andersson
Urban Arvidsson
Elisabeth Landerholm
Jaan Israelsson
Susanne Olofsson
Lars Uhlin
Daniel Bjurhamn, rektor
Jonas Ottosson, representant för lärare
Elisabet Svahn, suppleant representant för lärare
Mikaela Lundh, representant för servicepersonalen
Karin Lundgren, suppleant representant för servicepersonalen
Mattias Hjertton, adjungerad från skolledningen
Marie Nordlander, adjungerad från skolledningen

Stiftelsen Sveriges kristna familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berit Jakobsson, ordförande
Charlie Nilsson, vice ordförande
Hans Brynielson
Gunnar Mattsson
Ann-Britt Ottosson

Örebro Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Örjan Garpenholt, ordförande
Markus Sand, vice ordförande
Dag Olausson, personalrepresentant
Marie Holm, vd/rektor
Erik Jacobsson
Pär Näslund
Harriet Albenius
Inger Nilsson
Malin Hussmo
Amelie Poletti Lundström

Stiftelsen Kåfalla Herrgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingemar Forss
Linalie Newman
Richard Hultmar
Anton Fagerstedt
Malin Råsberg

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen