Sveriges kristna familjehem

Behovet av familjer som är beredda att öppna sitt hem för barn med behov är stort. Här kan kyrkorna vara en resurs. Evangeliska Frikyrkan är huvudman för Sveriges Kristna Familjehem (SKFH).

Sveriges Kristna Familjehem (SKFH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. SKFH har över 20 års erfarenhet av familjehemsplaceringar på uppdrag av socialtjänsten och Kriminalvården. Sedan 2006 arbetar SKFH även med familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

SKFH har ett 60-tal familjehem och jourhem kopplade till sig. Dessa är belägna från Skåne i söder till Dalarna i norr. SKFH:s familjehem får handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt, året runt. Kontakta SKFH för att veta mer om att bli familjehem! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.