Hur kan jag stödja missionen?

Foto: Linda Thorén

Att i både ord och handling förmedla evangeliet, de goda nyheterna, har varit EFKs ärende i över 120 år och det är lika angeläget i dag som någonsin. Det är bara möjligt genom att vi är många som gemensamt bär arbetet i bön och ekonomiskt.

Församlingarnas engagemang är grunden för mission i världen. Det är hos församlingsmedlemmar en missionärskallelse blir till och prövas. Det är församlingarna som genom sina böner och sina gåvor till den gemensamma visionen gör det omfattande och långsiktiga arbetet möjligt.

Ekonomin för den internationella missionen baseras på församlingars åtaganden och gåvor, till exempel genom att lova att ge understöd till missionärer, verksamheter och projekt. Dessa löften att bidra till rörelsens gemensamma verksamhet ger stabilitet åt Evangeliska Frikyrkans arbete och borgar för långsiktighet och kontinuitet. EFK består idag av cirka 300 församlingar med drygt 34 000 medlemmar.

Evangeliska Frikyrkans missionärer sänds ut av församlingarna. Evangeliska Frikyrkan Sverigekontoret står för arbetsgivaransvar och samordning för dem som är anställda av EFK. Församlingarna har ett stort ansvar när det gäller kontakt, stöd och förbön. För mer information om långsiktigt stöd till missionärer, kontakta Fredrik Karlsson på EFKs Sverigekontor.

Ditt stöd gör missionen möjlig

Även om församlingarnas bidrag till det gemensamma arbetet utgör den ekonomiska basen för den internationella missionen, är ditt enskilda engagemang viktigt för att möjliggöra mission.

Tänk att få se en ny församling starta och bli större. Tänk att få ge ett hemlöst barn ett hem. Tänk att få vara med och förändra orättvisa samhällsstrukturer! Som medlem i en EFK-församling är du med och gör allt detta, tack vare samverkan i samfundet. Det finns en världsvid rörelse att upptäcka som du är en del av.

Be för missionärerna! Bjud in missionärer till din församling och läs här på webbplatsen vad som görs i de olika länderna och inom de olika fokusområdena. Det finns också möjlighet att bli månadsgivare eller ge en gåva på andra sätt.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om hur ni som församling kan vara med i långsiktigt stöd till missionärer.

Fredrik Karlsson
Insamlingsansvarig för missionärsunderhåll 50 % och biträdande regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Kontakta mig om hur du som enskild eller ni som församling kan vara med och stödja arbetet i världen!

Mattias Davén
Insamlingskommunikatör 80 % & teamledare Insamling
019-16 76 25

Mejla mig!