Har du en längtan att tjäna Gud utomlands?

Har du en längtan efter att få tjäna Gud utomlands med den du är och dina gåvor? Går du i tankarna om vad som krävs för att bli missionär? Organisationen Evangeliska Frikyrkan är på församlingsrörelsens uppdrag arbetsgivare till församlingarnas missionärer och samordnar det internationella arbetet.

I över ett sekel har EFK genom sina modersamfund sänt ut missionärer. Och även om mission idag skiljer sig mycket åt från förr, har en sak inte förändrats: mission handlar om att sända människor för att möta människor. Läs mer om varför vi sänder ut missionärer.

EFKs församlingar sänder gemensamt ut missionärer. Det finns flera sätt att sändas som EFK-missionär. Man kan ha underhåll från EFKs församlingar eller annan finansiering, men finns alla i uppgifter som relaterar till våra internationella samarbetspartners och våra fokusområden.

Församlingarna har ett stort ansvar när det gäller kontakt, stöd och förbön för missionärerna. För mer information om långsiktigt stöd till missionärer, kontakta Daniel Råsberg som är missionsideolog i EFK.

Är du ung och nyfiken på vad internationell mission kan handla om?

Är du intresserad av omvärlden och nyfiken på vad internationell mission kan handla om? Inom EFKs gemensamma arbete finns flera möjligheter att testa mission!

Gör praktik med StepOut

StepOut är ett praktikantprogram där du som är 20+ får möjlighet att under 4-9 månader göra en insats inom EFKs internationella verksamhet. Läs mer på StepOuts webbsida Öppnas i nytt fönster. och följ StepOut på instagram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå lärjungaskolan på Götabro med praktik utomlands

Lärjungaskolan på Götabro är en ettårig bibelskola där du under vårterminen har möjlighet till utlandspraktik i 3 månader. Välj mellan tre profiler: Ledare, Social och Pionjär. Utbildningen drivs av Örebro Folkhögskola och är studiemedelsberättigad. Läs mer på www.gotabro.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv uppsats utomlands

Pluggar du på högskola eller universitet och ska göra ett examensarbete? Vill du kombinera det med ditt intresse för andra kulturer? Genom EFK och våra olika partner runt om i världen kan du fördjupa dig i utvecklingsfrågor inom församlingsbyggande, barns rättigheter, människohandel och miljö och hållbar försörjning. Här hittar du kontaktpersoner till EFKs olika regioner! Öppnas i nytt fönster.

Gå Ung Pionjär

Ung Pionjär är en träning i att leva missionellt i varadgen. Ung Pionjär ger dig också redskap i att förstå hur evangeliet kan bli relevant i olika kulturella kontexter, såväl i Sverige som utomlands. Ung Pionjär arrangerar även missionsresor på våren. Läs mer om Ung pionjär!

Bibelskola Livskraft

På Livskraft läser du helår på bibelskola med möjlighet till en månads praktik i utlandet under vårterminen. Läs mer på bibelskolans webbplats! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åk ut som volontär eller sök jobb hos våra partners

Bland lediga tjänster på hemsidan hittar du internationella volontäruppdrag eller tjänster hos EFKs partners, under rubriken Internationellt eller Närstående organisation.

Ett steg vidare

Ett steg vidare är ett dygn för dig som har smakat på mission och som längtar efter mer. En plats för mentorskap, fördjupning och gemenskap kring öppna samtal om mission och kallelse. Kontaktperson: Jenny Jonsson