Har du en längtan att tjäna Gud utomlands?

Har du en längtan efter att få tjäna Gud utomlands med den du är och dina gåvor? Går du i tankarna om vad som krävs för att bli missionär? Organisationen Evangeliska Frikyrkan är på församlingsrörelsens uppdrag arbetsgivare till församlingarnas missionärer och samordnar det internationella arbetet.

I över ett sekel har EFK genom sina modersamfund sänt ut missionärer. Och även om mission idag skiljer sig mycket åt från förr, har en sak inte förändrats: mission handlar om att sända människor för att möta människor. Läs mer om varför vi sänder ut missionärer.

EFKs församlingar sänder gemensamt ut missionärer. Det finns flera sätt att sändas som EFK-missionär. Man kan ha underhåll från EFKs församlingar eller annan finansiering, men finns alla i uppgifter som relaterar till våra internationella samarbetspartners och våra fokusområden.

Församlingarna har ett stort ansvar när det gäller kontakt, stöd och förbön för missionärerna. För mer information om långsiktigt stöd till missionärer, kontakta Andreas Dagernäs som är programledare på Internationella programmet.

Är du ung och nyfiken på vad internationell mission kan handla om?

Är du intresserad av omvärlden och nyfiken på vad internationell mission kan handla om? Inom EFKs gemensamma arbete finns flera möjligheter att testa mission!

Gör praktik med StepOut

StepOut är ett praktikantprogram där du som är mellan 20 och 30 år får möjlighet att under 4-9 månader göra en insats inom EFKs internationella verksamhet. Under 2016 finns bland annat praktikmöjligheter i Egypten, Kambodja, Moçambique, Mongoliet, Eswatini och Zambia. Alla praktikanter får ett bidrag som täcker större delen av kostnaderna.

Gå lärjungaskolan på Götabro med praktik utomlands

Lärjungaskolan på Götabro är en ettårig bibelskola där du under vårterminen har möjlighet till utlandspraktik i 3 månader. Välj mellan tre profiler: Ledare, Social och Pionjär. Utbildningen drivs av Örebro Folkhögskola och är studiemedelsberättigad. Läs mer på www.gotabro.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studera i Kina med Hyllie Parks folkhögskola

Kursen genomförs på plats i Kina. Som deltagare får du grundläggande kunskap i kinesisk kultur och nutidshistoria. Välj mellan följande fördjupningar: Kultur, Språk eller Bibel/Bistånd med praktik. Kursen är studiemedelsberättigad. Sök senast 16 maj! Läs mer på www.hyllieparkfolkhogskola.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åk ut som volontär eller sök jobb hos våra partners

Bland lediga tjänster på hemsidan hittar du internationella volontäruppdrag eller tjänster hos EFKs partners, under rubriken Internationellt eller Närstående organisation.