Foto: Abigail Renberg

Utsända medarbetare 2024

Vi i EFK arbetar i ett 30-tal länder i fyra regioner: Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Nordafrika samt Latinamerika och Iberiska halvön. 2024 sänder vi gemensamt ut ett 40-tal medarbetare. De har underhåll från församlingar eller annan finansiering och finns i uppgifter som relaterar till vårt gemensamma arbete. Här hittar du deras kontaktuppgifter och olika sätt som du kan engagera dig!

Så kan du vara med

Vi bär missionen gemensamt!

Att i både ord och handling förmedla evangeliet, de goda nyheterna, har varit EFKs ärende i över 120 år och det är lika angeläget i dag som någonsin. Det är bara möjligt genom att vi är många som gemensamt bär arbetet i bön och ekonomiskt.