Studiestöd för en bättre framtid

Både i Bangladesh och Thailand finns det många studenter från fattiga förhållanden som inte har råd att fortsätta till högre studier. Detta leder till att studenterna hoppar av studierna. Flickor riskerar då att giftas bort av sina föräldrar och pojkar att utnyttjas som billig arbetskraft. Högre studier är ett sätt att undvika detta. Studierna innebär inte bara att få en examen, utan om att få en utbildning och lära sig ett yrke och på så sätt kunna arbeta och försörja sig själv och sin familj. Utbildning hjälper till att minska fattigdom och hunger och ger människor en möjlighet till ett bättre liv.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi driver ett projekt i Bangladesh och ett i Thailand och tillsammans stöttar vi knappt 30 elever med stipendier till högre studier. De studerar olika saker, som till exempel yrkesutbildningar, universitetsutbildningar och förberedande utbildningar inför universitetsstudier.

Ett mål är att ge motiverade elever, som inte har de ekonomiska förutsättningarna, en möjlighet att utbilda sig och få en ljusare framtid. Ett annat mål är att ungdomarna ska hitta ett arbete efter utbildningen som gör att de kan försörja sig själva. Det ger livskvalitet, fler arbetsmöjligheter och många andra fördelar.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att arbeta med hela familjen, med föräldrautbildningar och utbildningar inom barns rättigheter och självförsörjning. Vi vill hjälpa familjer att se vikten av utbildning i olika ämnen som odling, jordbruk, försörjning och reproduktiv hälsa.

Be för:

  • Barnen, föräldrar och lärare.
  • Att ännu fler ungdomar ska få möjligheten att studera till den utbildning och det yrke de drömmer om.
  • Att högre studier ska hjälpa fler flickor att inte hoppa av skolan.

Akhi fick studiestöd och studerar idag till sjuksköterska

Akhi bor tillsammans med sina föräldrar och sina syskon i en avlägsen by i sydvästra Bangladesh. Hennes far är den enda som har en inkomst i familjen och därför är det svårt för honom att ha råd att bekosta högre studier för Ahki. Hennes far bestämde då att hon skulle sluta skolan. I stället ville han skicka henne till huvudstaden för att arbete i en klädfabrik och på så sätt hjälpa familjen att få en större inkomst. Men Ahki ville fortsätta studera. Akhis mamma tog då kontakt med vår partner som arbetar i Bangladesh och bad om hjälp. Vår partner kunde då hjälpa henne så att hon kunde fortsätta sina studier. Idag studerar hon till sjuksköterska.

Insamlingsnummer 47036 · Ge för livet 67036

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.