Träna framtidens församlingsledare

I över 120 år har EFK arbetat med församlingsgrundande insatser i Asien. Vi har sänt missionärer för att plantera församlingar, träna ledare och betjäna samhällen. Församlingar har vuxit fram där det tidigare inte funnits någon kristen. Idag är flera av församlingarna självständiga samfund eller organisationer som sänder egna missionärer. Flera av dem efterfrågar stöd och träning för att nå längre vårt missionsuppdrag. Tillsammans fortsätter vi att vara med och möjliggöra nationella och självständiga församlingsrörelser som når onådda människor i Asien och resten av världen.

Vad har vi uppnått i projektet den senaste tiden?

Under 2019 bjöd EFK in partnerkyrkor till ett rundabordssamtal om mission, ledarskap och nätverkande. Vi kunde även genomföra och stödja två träningstillfällen i Bangladesh och Mongoliet med syfte att stärka våra systrar och bröder i tjänsten för Guds rike.
I maj samlades ledarskapet för det nystartade mongoliska församlingsnätverket Ökenkällan. Nätverket består idag av 49 församlingar, och fler ansluter sig då behovet av stöd och omsorg är stort bland de utspridda församlingarna. Ledarskapet arbetade tillsammans under tre dagar för att bearbeta gemensam vision, struktur och värderingar för arbetet. Viljan att hitta vägar för att samarbeta för att stödja ensamma pastorer och sända fler församlingsplanterare och missionärer är stor!

Vad vill vi göra mer?

Under 2020 har mycket av arbetet fått skjutas på framtiden på grund av spridningen av viruset covid-19. EFK hade tillsammans med vår japanska partner, Japan Evangelical Churches, planerat ett utbyte där en av EFKs svenska missionärer med stor erfarenhet av församlingsplantering och församlingsutveckling, skulle undervisa på deras teologiska skola. En workshop om hur församlingstillväxt kan följas upp och utvärderas skulle hållas hos vår partner i Indien i april. Tyvärr har båda dessa tillfällen ställts in, men vi planerar att de kommer att gå av stapeln så fort nytt tillfälle ges. Till dess håller EFK kontakt med sina partnerkyrkor i hopp om att vi kan fortsätta stödja varandra under rådande situation.

Röster från träningen i Mongoliet

Bilden ovan är tagen vid träningen i Mongoliet.

"Vi har pratat länge om att samarbeta. Vi tror att Gud vill det. Men det är dags att det blir verkstad. Denna workshop med EFK hjälper oss att ta konkreta steg åt rätt håll!" (Bayraa)

"Vi behöver någon som visar var vägen kan gå. Det har ni gjort. Tack!" (Oko)

Insamlingsnummer 47020

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.