Träna framtidens församlingsledare

I över 120 år har vi i EFK arbetat med församlingsgrundande insatser i Asien. Vi har sänt missionärer för att plantera församlingar, träna ledare och betjäna samhällen, och församlingar har vuxit fram där det tidigare inte funnits någon kristen. Idag är flera av dessa självständiga samfund eller organisationer som sänder egna missionärer till länder dit vi inte längre kan gå. Flera av dem efterfrågar stöd och träning för att bli än mer effektiva i missionsuppdraget. Tillsammans vill vi fortsätta att vara med och möjliggöra självständiga lokala kyrkor och församlingsrörelser som når onådda människor i Asien och resten av världen. 

Vad har vi uppnått i projektet den senaste tiden?

Under några dagar hösten 2018 fick EFK möjlighet att sända Rickard Hultmar, pastor i Korskyrkan Stockholm, till Japan och vår partnerkyrka där, Japan Evangelical Church (JEC). Rickard undervisade på bibelskolan Kansai Bible Institute utanför Osaka och mötte pastorer i församlingarna runt omkring. Det blev ett uppskattat utbyte av erfarenheter och kunskap kring ledarträning och församlingsplantering.

I början av mars i år samlade vi våra partnerkyrkor för "runda bordssamtal" här i Chiang Mai, Thailand. Under temat "Youth mobilization" samtalade vi om hur vi kan bli bättre på att lyfta unga människor i ledarskap och förbereda både dem och de äldre ledarna på ett ledarskapsskifte. Till vår hjälp hade vi Josefine och Johan Arenius från Sverige som undervisade och ledde i oss i olika workshops.

Vad vill vi göra mer?

För att kunna gå vidare inventerade vi tillsammans med våra partnerkyrkor vad det gäller kunskap och erfarenheter. Även om alla har många års erfarenhet av församlingsplantering och ledarträningar finns en stor ödmjukhet och en längtan att få lära sig mer och utvecklas. Flera efterfrågar träningar och fördjupning inom bland annat områden som församlingsplantering, ledarträning och helhetssyn på mission. Under 2019 kommer därför flera olika träningar och utbyten att göras i bland annat Mongoliet och Bangladesh. Vi ser fram emot vad Gud vill göra genom våra systerkyrkor och hur vi kan vässa varandra till att bli skarpa redskap för Guds rike. Fortsätt att be för våra systrar och bröder i Asien där kyrkan växer men ständigt är utsatt och ifrågasatt. Tack för att ni står med!

Rickard Hultmar, pastor i Korskyrkan Stockholm, tillsammans med pastorerna Akira och Takashi.

Rickard Hultmar om sitt besök

Rickard Hultmar, pastor i Korskyrkan Stockholm, säger såhär om sitt möte med JEC, hösten 2018:

"Det är alltid intressant att besöka ett helt nytt land med en helt ny kultur. Den svenska påverkan från de missionärer som grundade församlingarna är ganska påtaglig. När det nu är dags för EFK att inte längre ha missionärer i Japan skulle det vara bra för JEC om vi skulle kunna hjälpa dem att bli en mer självständig rörelse. Det är viktigt att de klarar överlämningen till nästa generation japanska pastorer och samtidigt hittar tillbaka till att vara den dynamiska rörelse som de var när våra svenska missionärer var där."

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47020
Insamlingsbehov: 140 000 kr

Insamlat: 24 900 kr Kvar att samla in: 115 100 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.