Ett ungdomscenter för att dela evangeliet

Vi i EFK pionjärsatsar i en av Sydostasiens megastäder. Bland myllret av bilar, motorcyklar, bussar och människor finns en onådd muslimsk folkgrupp. Här arbetar EFK för att se en församlingsrörelse växa fram. Genom ett center med caféverksamhet och språkkurser mitt i ett av de muslimska områdena når man varje dag människor som kommer för att delta i något av centrets aktiviteter. EFKs medarbetare får där möjligheten att bygga relationer och förtroende samt dela evangeliet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi tackar Gud för året som gått och ser tillbaka på ett händelserikt år. Även om det många gånger under året varit svårt att dela evangeliet med människor på grund av pandemi och restriktioner så har Gud ändå öppnat vägar att nå fram med sin kärlek till människor. Teamet har under året mött runt 130 personer via olika digitala plattformar.

Vad vill vi göra mer?

Idag finns 10–13 personer i teamets kontaktnät . De flesta är nära vänner som har hört evangeliet många gånger och vet vad det handlar om. Några av dem har även varit med till kyrkan en eller flera gånger. Under 2022 vill man prioritera och fördjupa dessa relationer och dela livet med dem.

Insamlingsnummer 48241 · Ge för livet 68241

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen