Ett ungdomscenter för att dela evangeliet

Vi i EFK pionjärsatsar i en av Sydostasiens megastäder. Bland myllret av bilar, motorcyklar, bussar och människor finns en onådd muslimsk folkgrupp. Här arbetar EFK för att se en församlingsrörelse växa fram. Genom ett center med caféverksamhet och språkkurser mitt i ett av de muslimska områdena når man varje dag människor som kommer för att delta i något av centrets aktiviteter. EFKs medarbetare får där möjligheten att bygga relationer och förtroende samt dela evangeliet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi har fått skapa en plats som ungdomarna känner sig välkomna till och vågar komma till. Relationer och förtroenden har byggts upp både i området vi finns i, men också med många personer runt oss. Projektet har också fått vara en plats där många ungdomar från Sverige fått komma och prova på mission under en period i sitt liv. Detta har lett till att många ungdomar fått del av evangeliets berättelser och utmanats att börja följa Jesus. Några av de som regelbundet kommit till centret har i smyg börjat be i Jesu namn och kommer till medarbetarna för att få förbön eller för att ställa frågor kring tron.  

Vad vill vi göra mer?

Ett tydligt mål är att under 2020 samla ihop en eller flera grupper av de personer som visat ett tydligt intresse av evangeliet. Vi hoppas snart kunna hitta en lämplig plats i närheten av centret där vi kan samla dessa personer till en typ av Alphakurser eller liknande. Språkskolan och caféet fortsätter att fungera som kontaktyta för att möta folk och bygga relationer. Vi hoppas också att det kommer fler volontärer från Sverige som kan hjälpa till en kortare eller lite längre period.

Vittnesbörd från en som EFKs medarbetare lärt känna

En av de personer som fått höra om Jesus och bibelberättelserna genom projektet mötte EFKs medarbetare på gatan. Hon sa då så här: -”Kommer du ihåg att du sa till mig att jag skulle be i namnet Jesus när jag bad? Jag har haft ont i höften under en lång tid när du varit borta och jag gjorde som du sa, och nu är allt borta. Jesus gjorde mig frisk. Nu vill jag att du berättar en till berättelse om Jesus för mig. Berätta den gärna två gånger så jag kommer ihåg den och kan berätta för mina vänner. Dom tycker också att det är så bra.”

Insamlingsnummer 48241 · Ge för livet 68241

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.