Ett ungdomscenter för att dela evangeliet

Vi i EFK pionjärsatsar i en av Sydostasiens megastäder. Bland myllret av bilar, motorcyklar, bussar och människor finns en onådd muslimsk folkgrupp. Genom att möta de behov de har och dela livet med dem, får vi möjlighet att vittna om vår tro.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan vi lämnade caféet och pausade engelskundervisningen har vi märkt en stor skillnad. Från att ha nått ut brett och långt och till många till att nu ha mer tid att vårda de relationer vi har och kunna gå på mer på djupet kring frågor om livet och tron på Jesus. Även om vi ser en större öppenhet att prata tro och att läsa Bibeln tillsammans så är det fortfarande ett stort steg för många att lämna det de har för att följa Jesus.

Vad vill vi göra mer?

Under en längre tid har man sökt efter ytterligare en lokal kollega. Det hoppas man på att hitta innan året är slut. Detta skulle göra det lättare att förankra arbetet lokalt. Planen framåt är att fortsätta att ordna smågruppsträffar och att vårda de relationer som man redan har. Det tar mycket tid men verkar vara den bästa vägen framåt just nu.

Insamlingsnummer 48241 · Ge för livet 68241

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.