Muslimer får höra om Jesus i sociala medier

Med över 5 miljoner muslimer i Thailand samtidigt som användandet av sociala medier tillhör de högsta i världen ser vi stor potential att förmedla evangeliet genom olika former av media. Fortfarande är det ytterst få av muslimerna i Thailand som kommit till tro på Jesus. Historien har visat att det varit svårt att komma in i de ofta ganska slutna muslimska områdena. Men med hjälp av media kan vi idag nå in på ett nytt sätt och komma i kontakt med alla de som söker en ny väg i livet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Det är intressant att de hur fler och fler organisationer och sammanhang får upp ögonen för vikten av att finnas till på och använda olika medier i sina arbeten. För bara några år sedan när vi startade arbetet var det inte många som såg behovet av det. Vi tackar Gud för att Al Massira nu används av många och att flera lokala kyrkor och grupper vill bli tränade i att använda det. Al Massira är såklart inte det enda svaret på hur man ska nå muslimerna i Thailand med evangeliet men många tycker att det är en hjälp och ett bra verktyg. Vi har också startat ett projekt med annonser på Facebook vilka i sin tur leder vidare till hemsidan och mer information om evangeliet. Ganska snabbt nådde vi ca 20 000 människor och hade mer än 5 000 visningar på filmerna.

Vad vill vi göra mer?

Under våren har vi fått förstärkning till teamet som jobbar med Al Massira. Hon är till stor hjälp med översättning av materialet och genom henne blir arbetet ännu mer lokalt förankrat i Thailand. Tyvärr har det uppstått en del tråkigheter kring vårt projekt på facebook och de före detta muslimerna som finns med i de olika vittnesbördsfilmerna. Några av dem känner sig otrygga på grund av flera negativa kommentarer som skrivits efter det att vi lanserade sidan och filmerna. Därför har vi just nu pausat sidan och behöver fundera kring hur vi kan gå vidare. Det finns fler planerade vittnesbörd att lägga ut men behöver se till att alla känner sig bekväma med detta. Be om vishet och kraft att lösa detta.

En människa berättar

Det är märkligt hur få av de thailändska pastorerna som faktiskt delar evangeliet med muslimer. En pastor i södra Thailand berättar att genom vår lilla broschyr, ”Messiah”, som vi översatt och delat med oss av har han lärt sig mycket om hur man kan nå just muslimer. Även om de finns överallt runt omkring hans kyrka så har han aldrig ens tänkt på att dela tron med dem. Men nu, tack vare de material som vi har översatt och gjort tillgängliga, så finns nya möjligheter. Pastorn anmälde sig till Al Massira-träning och tog stolt emot broschyrerna speciellt anpassade för att nå muslimer.

Insamlingsnummer 48231

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.