Sprida evangeliet trots förföljelse

År 1987 grundades ett nätverk med syfte att se människor komma till tro i stängda länder i Sydostasien. Nätverket riktar sig framför allt till ett minoritetsfolk som ofta diskrimineras i vardagen på grund av både etnicitet och religion. Idag stödjer EFKs församlingar nätverkets arbete i storstäder där de arbetar för att möta och ta emot unga människor som väljer att flytta från landsbygden till storstäder.

I jakt på utbildning och arbete är risken stor att ungdomarna blir lurade och hamnar i någon form av människohandel. Genom sitt stora kontaktnät kan organisationen hjälpa till med att hitta “riktiga” arbeten och seriösa anställningar. På så sätt minskar man risken för exploatering och utsatthet. Genom arbetet blir evangeliet tydligt i både ord och handling och många kommer till tro varje år. Just nu arbetar de i fyra olika provinser men drömmer om att utöka arbetet till fler platser. De har sett så mycket gott utifrån det och ser att Gud verkligen använder dem som redskap för sitt rike. Just nu finns det två specifika platser som man vill starta arbete i. Be med organisationen om att Gud får leda dem rätt i detta och att de får vara lyhörda för Guds plan för dem.

Berättelse från projektet

Mr Khut och Mr Som är båda 20 år gamla och deras familjer driver jordbruk som försörjning. De kommer frånen by där man tillber andar och väsen i naturen och måste hålla sig väl med sina förfäders andar för att inte råka illa ut.

Det var när de båda unga männen lämnade byn för att arbeta på en av textilfabrikerna som de för första gången mötte en kristen person. De hade aldrig tidigare hört talas om Jesus eller hört evangeliet. Fabriken där de arbetade gav så lite betalt att de knappt kunde klara sig och än mindre att kunna skicka något hem till sina föräldrar i byn. De bestämde sig därför för att sluta på fabriken och leta efter något annat. Precis när de lämnade fabriken den dagen kom pastor Phet och hans fru för att hämta upp de som ville följa med på gudstjänst i den lokala kyrkan. Khut och Som var inte kristna men efter att ha pratat en stund med pastor Phet bestämde de sig för att följa med. Under gudstjänsten fick de möta Jesus och de bestämde sig för att börja följa honom. Det blev en rejäl omvändelse för dem båda och i samband med detta klippte de av sig sina halsband med amuletter som de bar runt halsen som skydd mot onda andar.

Dagen efter tog pastor Phet med sig männen till en byggarbetsplats i staden där de så småning om fick anställning och en lön som de både kan leva på och dessutom skicka en del hem till sina föräldrar. Trots att de ständigt möter motstånd och orättvisor fortsätter både Khut och Som att dela med sig av sin tro till människor de möter. Var med och be för dem och att även deras familjer ska få möta Jesus.

Insamlingsnummer 47731 · Ge för livet 67731

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.