Sprida evangeliet trots förföljelse

I Sydostasien finns många olika minoritetsgrupper. Tillsammans med en lokal samarbetspartner stöttar EFK ett arbete för att utbilda ledare i en av minoritetsgrupperna, som har en nyckelroll i att föra budskap vidare till andra folkgrupper i området.

Gemenskapsgrupperna växer, men personer i minoritetsgruppen riskerar att utsättas för förföljelse. Människor tvångsförflyttas eller fängslas och andra fråntas sina identitetshandlingar. Det är inte ovanligt att människors egendom konfiskeras eller att ungdomar tvingas lämna skolan. EFK och den lokala samarbetspartnern arbetar långsiktigt för att förbättra situationen för den utsatta minoritetsgruppen.

En viktig del i arbetet med att stötta minoritetsgruppen är genom att utbilda dess ledare. Detta görs genom seminarier flera gånger om året och genom ett centrum för stöd. Projektet når tusentals människor som migrerar till städerna för att arbeta i syfabriker eller på arbetsplatser.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47731
Insamlingsbehov: 81 000 kr

Insamlat: 8 440 kr Kvar att samla in: 72 560 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.