Sprida evangeliet trots förföljelse

År 1987 grundades ett nätverk med syfte att se människor komma till tro i stängda länder i Sydostasien. Nätverket riktar sig framför allt till ett minoritetsfolk som ofta diskrimineras i vardagen på grund av både etnicitet och religion. Idag stödjer EFKs församlingar nätverkets arbete i storstäder där de arbetar för att möta och ta emot unga människor som väljer att flytta från landsbygden till storstäder i jakt på arbete. Ledarna arbetar relationellt för att minska risken att människor ska utnyttjas i orättfärdiga arbetssituationer och vill på så vis dela den kristna tron i ord och handling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Det finns en stor tacksamhet till Jesus att pandemin släppt sitt grepp under våren 2022 och att man nu kan fortsätta arbeta lite mer som vanligt. Besöken i byarna blir fler och det är även fler som tar sig från byarna in till städerna för att söka arbete eller börja studera. Samtidigt märker flera att det arbete de hade innan de lämnade staden inte längre finns kvar. Antingen har någon annan hunnit före eller så har arbetsplatsen tvingats lägga ner under pandemin. Nätverket som vi samarbetar med fortsätter att hjälpa många att hitta ny sysselsättning och på så sätt får man också möjlighet att dela evangeliet. Under våren har även arbetet i en fjärde region tagit fart. Man har haft ledarträning och ett lokalt ledarskap finns på plats. Ett hundratal har nåtts genom besök och inbjudningar och man har redan fått döpa fyra stycken.

Vad vill vi göra mer?

Nätverket vill fortsätta arbetet med att stötta dem som av olika anledningar kommer till storstaden. De vill hjälpa människor att lära känna Jesus och att hitta en kristen gemenskap. Arbetet fungerar bra i de tre regioner där de arbetat länge men man upplever en stor utmaning i den nya fjärde regionen. Även om arbetet är i gång så behöver de lokala ledarna mer träning i både lärjungaskap och teologisk fördjupning allt eftersom arbetet växer. Be om vishet för ledarskapet och att de hittar rätt personer till de nyckelroller som behövs för att få arbetet att fungera.

En människa berättar

Chandee är 40 år och arbetar på en av alla syfabriker i huvudstaden. Hon blev kristen för fem år sedan och hon delar gärna med sig av sin tro till sina vänner. Det finns flera kristna på fabriken där hon arbetar och Chandee hjälper en av pastorerna i stan att ordna med gudstjänster i anslutning till fabriken. I början av 2022 träffade hon Ack och de blev kära. Acks familj är inte kristen och när han berättade för dem om Chandee och att de ville gifta sig så blev de arga. De sa åt Ack att om du gifter dig med henne får du inte längre kalla oss dina föräldrar. Ack och Chandee vill trots detta ändå gifta sig och arbetar nu för att samla ihop pengar för sitt bröllop. Be för dem och att deras relation till föräldrarna kan få helas.

Insamlingsnummer 47731 · Ge för livet 67731

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.