Sprida evangeliet trots förföljelse

År 1987 grundades ett nätverk med syfte att se människor komma till tro i stängda länder i Sydostasien. Nätverket riktar sig framför allt till ett minoritetsfolk som ofta diskrimineras i vardagen på grund av både etnicitet och religion. Idag stödjer EFKs församlingar nätverkets arbete i storstäder där de arbetar för att möta och ta emot unga människor som väljer att flytta från landsbygden till storstäder i jakt på arbete. Ledarna arbetar relationellt för att minska risken att människor ska utnyttjas i orättfärdiga arbetssituationer och vill på så vis dela den kristna tron i ord och handling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Många människor har kommit till tro genom arbetet. Idag finns det ett antal husgrupper där unga människor kan få mötas, dela tron och uppmuntra varandra i det vardagliga lärjungaskapet i en kultur där den kristna tron ofta ses på med misstänksamhet. Dessutom har några personer återvänt till sina byar, där de nu är ledare i sina lokala husförsamlingar vid sidan av ordinarie arbete.

Projektet har också lett till att många unga människor från landsbygden fått tillgång till gymnasie- och universitetsutbildning eller har fått arbete och försörjning i staden. Såväl utbildning som arbete är viktiga faktorer i att förebygga människohandel. En stabil inkomst gör människor mindre benägna att söka sig till otrygga arbetsplatser.

Vad vill vi göra mer?

Nätverket vill fortsätta att:

  • Stödja människor som på olika sätt upplever diskriminering eller svårigheter på grund av sin tro.
  • Förebygga människohandel genom träning och stöd till arbete, bland annat genom en informell sömnadsutbildning.
  • Träna unga ledare i församlingarna.
  • Arrangera läger för unga människor så att de får möjlighet till gemenskap och uppmuntran.
  • Utrusta nätverksledare, till exempel på klädfabrikerna, då inte alla har möjlighet att ta sig till församlingsgemenskapen.

"Jag drömmer om att bli den första att få en universitetsexamen"

Han är fortfarande bara en tonåring, men hans dröm går inte att ta miste på. ”Jag växte upp i en väldigt fattig by på landsbygden. Många av mina kamrater hoppade av grundskolan i förtid då deras föräldrar inte hade råd att betala för skolgången eller behövde hjälp med arbetet på risfälten. Det finns ännu ingen som har läst på universitetet i min by. Jag drömmer om att bli den första att få en universitetsexamen. Jag vill utbilda mig för att kunna återvända till min by och hjälpa och uppmuntra de unga människorna där. Min dröm är att fler en dag ska ha möjlighet att slutföra sina studier och att det ska bidra till en positiv utveckling i byn. Be gärna för mig och mina drömmar.”

Insamlingsnummer 47731

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen