MyLife - Workshop

My Life Workshop är en kurs som fokuserar det som är unikt med dig: din berättelse, din längtan, dina ambitioner och önskningar. Under processen när du lär dig mer om dig själv kommer du även att se att Gud är till och med ännu mer intresserad av dig, än vad du själv är.

En 6 veckors lång kurs

Kursen pågår under 6 veckor och introducerar den kristen tro på ett sätt som en sekulär person kan relatera till. Istället för att börja med Gud börjar kursen med att vi med våra liv och genom att studera våra liv förstår vi att Gud alltid finns med i våra liv.

Grunden för samtliga träffar är MyLife-kartan, ett arbetsblad där våra liv kartläggs. Varje träff i MyLife ger nya pusselbitar och ökar insikterna. Varken den som håller i kursen eller deltagarna själva, vet hur kartan kommer att se ut när den är klar.

Kursledarträning

Om du är intresserad av att anordna en My Life Workshop kan du kontakta Cahtrine Nygren. Kursledardagen kostar 800 kr, vilket är avgiften för licensen som ger tillgång till det digitala kursmaterialet. My Life Workshop distribueras i Sverige av Evangeliska Frikyrkan.

Vi arrangerar kursledardagar digitalt eller fysiskt kontinuerligt under året.

Här kan du få mer information om My Life Workshop. Länk till annan webbplats.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för frågor om MyLife - Workshop!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se