Vänner emellan

Vänner emellan är en kurs med sju träffar som syftar till att hjälpa vanliga kristna att bygga vänskap med vanliga muslimer och ge redskap för att förklara och dela den kristna tron. Kursen riktar sig alltså till redan kristna som vill få nya redskap för vänskapsevangelisation.

En resurs för att möta invandrare och nysvenskar

Sverige har under lång tid tagit emot flyktingar och de senaste åren har många av dem kommit från Mellanöstern, en del av världen där islam är den dominerande religionen. I takt med att asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd blivit placerade på både större och mindre orter över hela Sverige har mötena mellan kristna och muslimer blivit allt vanligare. Ofta har församlingar öppnat upp kyrkan för till exempel språkcafé och svenskundervisning, och möten mellan kulturer, språk och religioner har ägt rum.

Ökad förståelse för muslimer och islam

För många kan mötet med muslimer och islam vara nytt och frågor dyker upp kring kultur och tro. En del känner sig osäkra eller till och med rädda. Andra möter muslimers frågor om kristen tro och undrar hur man svarar eller berättar om den kristna tron så att det blir förståeligt för en muslim.

Syftet med Vänner emellan

För att hjälpa vanliga kristna på traven i mötet med muslimer har EFK tillsammans med flertalet andra organisationer tagit fram kursen Vänner emellan. Det är en översättning och bearbetning av det engelska kursmaterialet Friendship first av Steve Bell och Tim Green (Interserve).

Kursen har tre huvudmålsättningar, nämligen att deltagarna ska få:

  • En positiv hållning till sina muslimska grannar i Sverige
  • Relevant kunskap om islam och muslimska kulturer
  • Färdigheter till att gå in i vänskap och att kunna förklara den kristna tron

Varken ledare eller deltagare behöver några förkunskaper om islam eller muslimsk kultur.

Läs mer om Vänner emellan på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

Mejla mig!