Basprogrammet för nya pastorer

Basprogrammet vänder sig till dig som är ny i pastorstjänst. Detta blir den naturliga fortsättningen efter dina studier. Här får du möjlighet att tillsammans med andra nya pastorer dela erfarenheter, bearbeta frågor/ämnen, stödja varandra och få handledning. En mentor följer gruppen under två år.

Ett stöd förankrat i din församling

Den församling du ska arbeta i informeras om Basprogrammet av EFKs Sverigeprogram. Församlingen ska planera för att du som pastor har möjlighet att delta. Församlingen uppmanas även att bekosta ditt Basprogram.

Upplägg & innehåll

Innehållet formas till största delen utifrån gruppens behov och det man önskar få hjälp att bearbeta och jobba med tillsammans. Totalt möts gruppen i sju samlingar à två dagar under en period av två år (ca två tillfällen per termin). En lagom grupp är sju-åtta personer tillsammans med mentorn. Den röda tråden i alla samlingar handlar om att växa och bli trygg i sin tjänst som ledare i församlingen.

Nya grupper

Grupper startar löpande under året, så snart det finns tillräckligt antal som anmäler sig. Oftast brukar en ny grupp starta i november/december.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Varmt välkommen med ditt intresse!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!