Personalvård

Vill du som pastor ha ett vägledande samtal? Känner du behov av att få samtala om tjänsten, livet och vandringen med Gud?

Personalvårdssamtal

Personalvårdsgruppen erbjuder anställda inom samfunden och deras anhöriga möjlighet till samtal med själavårdare/terapeut. Personal av alla kategorier i samfunden och deras nära anhöriga, har möjlighet till enstaka samtal och längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdande karaktär.

I församlingsarbetet är det den anställdes egen personlighet med dess resurser och begränsningar som tas i bruk. Under livet möter vi kriser och svårigheter. Ofta tar vi oss genom dem på egen hand men ibland kan vi behöva hjälp att komma vidare. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation som är skyddad av sekretess och trygga ramar.

Samtalsrelationen syftar till att upptäcka nya perspektiv och frigöra resurser för att kunna komma vidare. Bedömning av behov av samtal görs med kontaktpersonerna från respektive samfund. Inom den gemensamma personalvården finns en grupp människor som är beredda att stå till förfogande för sådana samtal. Där finns själavårdare och terapeuter. Personalvårdens erbjudande ska ses som ett komplement till den vård som samhället kan ge.

Personalvården sker i samverkan med Equmeniakyrkan.

Andlig vägledning

Nedan hittar du här några personer som du gärna får kontakta. De finns alla med i ett nätverk kopplat till andlig vägledning i EFK.

Inga-Märtha Isacson
Finns tillgänglig dagtid för samtal efter överenskommelse.
ingamartha54@gmail.com eller 073-6004954.

Josef Bergdahl
josef.bergdahl@gmail.com eller SMS 072-576 53 53.

Fredrik Lignell
Finns tillgänglig för samtal efter överenskommelse.
fredrik.lignell@ryttargardskyrkan.se

Reatreat för pastorer

Ta chansen att vara med på en retreat speciellt för pastorer och församlingsledare i EFK. En fin möjlighet till dagar av stillhet, tid med Gud, vägledande samtal och återhämtning. Våra årliga retreater på Bjärka Säby är uppskattade tillfällen av vila och andlig vägledning.

I dessa retreater följer vi den rytm av andaktsliv som finns på Bjärka-Säby. Varje dag erbjuds du som deltagare att också möta din vägledare för samtal utifrån olika bibelmeditationer.

Mer information om pastorsretreaten finns i EFKs kalender. Du kan även kontakta Susanne Olofsson så kan hon berätta mer.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se