Team Ekonomi

Carolina Jakobsson

Ekonomiassistent

070-320 42 82

carolina.jakobsson@efk.se

Eva Bolminger

Controller
070-386 90 11

eva.bolminger@efk.se

Helene Paulsson

Ekonom
070-386 90 36

helene.paulsson@efk.se

Johanna Davén

Chef för Resursavdelningen med särskilt HR-ansvar

0707-350 737

johanna.daven@efk.se

Linda Lindskog

Ekonom
070-386 89 74

linda.lindskog@efk.se