Team Personal

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20%
019-167 626
070-355 86 92

goran.didrikson@efk.se

Lisa Örneus

Chef för Resursavdelningen

073-709 00 65

lisa.orneus@efk.se

Magdalena Persson

Personalekonom 60 %

070-271 31 37

magdalena.persson@efk.se

Malin Råsberg

Personalekonom utland och ansvarig Lönetjänst för församlingar
019-16 76 19
070-386 76 47

malin.rasberg@efk.se