Evangeliska Frikyrkans Omsorgsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet. Ändamålet förverkligas genom ekonomiskt understöd till hjälpbehövande medarbetare inom Evangeliska Frikyrkan och dess samarbetande församlingar. Bidrag kan även ges till efterlämnade make/maka och minderåriga barn.

Bidraget kan sökas för oväntade eller förhöjda levnadskostnader. Det kan till exempel vara dyra läkar- eller tandläkarkostnader, syn- och hörselhjälpmedel eller andra kapitalvaror som man själv måste betala. Ett annat ändamål kan vara deltagande på konferens eller speciell minneshögtid relaterade till tidigare tjänst eller besök på plats där vederbörande jobbat i många år.

Det finns flera andra områden som kan vara svåra att klara av med den ekonomiska situation man befinner sig i.

Bidrag kan sökas löpande under året. Förnärvarande är maxbeloppet som går att söka 15 000 kronor.

Ansökan

Ansökningsblankett och mer info kan erhållas/sändas via post eller mejl.

Postadress

EFKs Omsorgsstiftelse
Box 1624
701 16 Örebro

Mejladress

omsorgsstiftelsen@efk.se

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag svarar gärna på dina frågor!

Hans Lindstrand
Insamling/Ge för livet och Ansvarig för kapitalförvaltning pensioner 50 %

070-524 38 75

Mejla mig!