Den utsändande församlingens roll

Vår erfarenhet är att stödet och relationen till den utsändande församlingen är oerhört värdefullt för den utsända medarbetaren, både inför, under och efter utlandsperioden.

Kontaktpersoner: Fredrik Karlsson, insamlingsansvarig missionärsunderhåll Öppnas i nytt fönster., och Isabelle D, internationell samordnare i EFK Öppnas i nytt fönster.

I Rom 10:14-15 blir vi påminda om vikten av att vara utsänd och rollen av att sända. I vår församlingsrörelse sänder vi våra medarbetare gemensamt men utifrån olika roller och uppgifter. EFKs organisation har rollen som arbetsgivare, vilket bland annat innebär arbetsledning, personalvård och partnerkontakt. Den utsändande församlingens roll är att ge den utsända medarbetaren stöd, både i bön, omsorg, ekonomiskt och praktiskt. Det är tillsammans vi kompletterar varandra och gör det möjligt.

Vi vill med den här informationen tydliggöra den roll som den utsändande församlingen gärna få ta och uppmuntra till uppgifter som framför allt rör insamling och omsorg om våra utsända medarbetare. Alldeles särskilt viktigt blir stödet från församlingen när det rör sig om barnfamiljer.

Om ni som församling redan är utsändande församling för en missionär och önskar ta ansvar utifrån det som beskrivs här, hör gärna av er till Fredrik Karlsson, insamlingsansvarig för missionärsunderhåll Öppnas i nytt fönster..

Checklista för den utsändande församlingen

Inför utresa

 • Utse en kontaktperson i församlingen.
 • Stötta i att hitta fler underhållande församlingar. Kan församlingen använda sitt kontaktnät i regionen? Fördelen är inte bara att hjälpa till med att få in det underhåll som behövs utan det är också en stor vinst i att ha underhållande församlingar geografiskt nära varandra. Det blir lättare att samordna församlingsbesök, lättare att hålla kontakt och dessutom stärker det samarbetet mellan församlingar.
 • Uppsökande omsorg. Kolla om det finns behov av praktisk hjälp, till exempel flytt, boende och bil under en mellanperiod. Fråga vad för stöd/uppmuntran barnen behöver inför utresa och hur barn-/ungdomsgrupper kan vara delaktiga.
 • Gör en plan för hur kommunikationen ska ske mellan församling och missionärer. Se Verktygslådan för mission för tips.
 • Utsändande gudstjänst.

Under utlandsperioden

 • Ge stöd i att hitta mer underhåll i samråd med insamlingsansvarig.
 • Uppsökande omsorg.
 • Ge feedback. Svara gärna på de utsända medarbetarnas nyhetsbrev och filmhälsningar.
 • Ge uppmuntran. Se Verktygslådan för mission för tips.
 • Involvera församlingens barn och unga i sändningen. Se Verktygslådan för mission för tips.
 • Ge praktisk hjälp. Vid sommarbesök i Sverige, kolla om det finns behov av hjälp att hitta bil och boende. Kan ni uppmuntra de utsända medarbetarna på något sätt under besöket? Ett mål mat? Bidra till barnens lägeravgift? Många bor hela sommaren hos andra och på olika platser. Kanske finns det någon församlingsmedlem som har en sommarstuga att låna ut en vecka för återhämtning och vila?
 • Vid eventuell kris är EFKs krisgrupp ansvarig, men ha beredskap om behov av stöd finns.

Inför hemresa

 • Uppsökande omsorg. Det är mycket som ska falla på plats inför hemresa. Allt behöver avslutas i arbetslandet och samtidigt behöver de utsända medarbetarna förbereda flytt till hemlandet. Under sista halvåret kan det vara bra att föreslå möte för att nysta i vad som kan vara en hjälp för en god hemkomst. Hämtning vid flygplatsen? Skola? Jobb? Boende? Bil? Kanske har församlingen bra kontakter och idéer.
 • Samtala om hur barnen bäst kan välkomnas tillbaka. Vill de kanske få kontakt med barn-/ungdomsledaren? Finns det några praktiska behov? Barnen som återvänder till Sverige saknar oftast vinterkläder, cykel och åldersanpassade möbler etc.

Efter hemkomst

 • Välkomna medarbetarna tillbaka. Uppmärksamma gärna det på något sätt, till exempel med ett kort, en blomma, i gudstjänsten, med en grillfest, i barn-/ungdomsgruppen etc.
 • Gör gärna ett avslut som församling när de utsända medarbetarna avslutar sin tjänst.
 • Uppsökande omsorg. Följ upp hur det går att landa i Sverige, det är en stor omställning på många sätt. Se tips på artikel i Verktygslådan för mission. Lyssna gärna till vad de utsända medarbetarna uppmärksammar när de möter Sverige på nytt. Finns det något som ni som församling kan lära? Fråga gärna vilka lärdomar de ser sig vilja ta med sig till Sverige från sina utlandserfarenheter.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vill du och din församling veta mer?

Fredrik Karlsson
Insamlingsansvarig för missionärsunderhåll 50 % och biträdande regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!