Strategi för mission

Vi på EFKs internationella program vill gärna möta och stötta dig och ditt missionsråd och/eller församlingsledning i viktiga missionsfrågor. Vi samtalar tillsammans utifrån den fråga ni vill prioritera och utifrån det ni står i som församling.

Genom en förstudie Pdf, 239.1 kB, öppnas i nytt fönster., behov och önskemål har vi valt ut frågorna och ämnena nedan, men självklart får ni föreslå andra frågor som ni vill ha stöd i.

Kontaktperson: Isabelle D, internationell samordnare i EFK. Öppnas i nytt fönster.

Hur gör missionen skillnad? Och vad är vårt bidrag?

Ofta är det svårt att upptäcka vad missionen gjort och gör för skillnad. Ibland beror det på att vi helt enkelt mäter fel saker eller värderar utifrån ganska sekulära perspektiv. Här beskriver vi på olika sätt hur mission gör skillnad och vad som är kyrkan i Sveriges roll i världen utifrån ett förändrat missionslandskap.

Texter som bidrar till samtalet:

Helhetssyn – vad innebär det?

Är det lika viktigt att få mat som att bli frälst? Själar och sälar är det en motsats? Vår rörelses vision beskriver att vi har en helhetssyn på evangeliet, vad innebär det? Vi har en tendens att skilja på olika sätt att uttrycka evangeliet, antingen som praktisk social handling eller som förkunnelse. I själva verket kanske det är både och i vilket fall när vi läser berättelsen om Jesus. Hur arbetar vi med helhetssyn, vad finns det för redskap och vad gör de för skillnad?

Vem och vad styr missionen?

Vems behov styr missionens arbete, det vi ser från nord eller det våra samarbetspartner och systerkyrkor upplever? Har vår partner i x land rätt att säga ifrån utan att vi hotar med att sluta stödja dem? Här ställer vi de viktiga frågorna om ömsesidighet, samarbete och partnerskap. Vad är rättighetsbaserat arbete och varför är det ett vägval mot ömsesidighet?

Lokal och internationell mission – är det motsatser? Kan man bli glokal?

Människor från alla världens hörn kommer till Sverige samtidigt som de sociala behoven växer i Sverige, räcker det inte att som församling möta de lokala behoven? Kommer vi verkligen undan uppdraget att gå till jordens yttersta gräns?

Är vi beroende av statsbidrag? Hur finansierar vi vårt missionsarbete?

Många lever med föreställningen om att staten sponsrar missionen- hur ser det ut egentligen? Här diskuterar vi om ekonomi, insamling och Evangeliska Frikyrkans mission.

Projekt som hjälper – inte stjälper

Nöden i X-landet är stor, behovet är enormt, och ni i Y-kyrkan har fått frågan om ni vill ge en gåva… Ingen ovanlig situation för ett missionsråd! Men hur vet man om ett projekt är värt att stödja? Vilka krav och frågor kan man ställa till mottagaren? Vi i EFKs internationella program ger gärna tips och goda råd.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vill du och din församling veta mer?

Isabelle D
Internationell samordnare 85 %

070-550 81 24

Mejla mig!