Kommunikation och engagemang

EFKs internationella program har samlat goda exempel och erfarenheter i rörelsen på kommunikation i församlingen och med missionärer. Tillsammans tittar vi på vad vi kan lära oss av det och hur det kan vara en inspiration för dig och din församling.

Goda råd för att kommunicera om mission i församlingen

Vad vill folk höra om?

 • Vad gör Gud? Att få höra om vad Gud gör i världen och som vi genom vårt engagemang får vara en del av ger värde in i våra liv.
 • MÄNNISKOR! Vi människor är intresserade av andra människor. Vi tycker att kapacitetsutveckling är jätteviktigt, men det är inte det teoretiska som fångar vårt intresse. När vi får möta en annan människa kan vi lättare ta till oss det som sägs.
 • Men såklart också: Hur mår missionärerna? Vi har en ju relation med dem (se mer längre ner på sidan).

5 konkreta tips på hur

 1. Förmedla glädje! Vill du att församlingen ska känna glädje för missionen ni är engagerade i? Då behöver du vara gladast av alla.
 2. Dela missionärernas nyhetsbrev med fler. Har församlingen ett regelbundet mejlutskick till alla medlemmar, där ni kan bifoga nyhetsbrev och hälsningar från de missionärer och projekt ni stödjer?
 3. Läs inte nyhetsbreven rakt upp och ner. Välj ut något från nyhetsbrevet som tar tag i er och berätta om vad som står med dina egna ord. Kanske räcker innehållet i nyhetsbrevet också till fler söndagar?
 4. Låt det inte bli för sällan. En kort berättelse ofta kan vara bättre än längre en gång per termin, för att hålla relationen vid liv.
 5. Prata direkt med folk i församlingen. Lugnetkyrkan i Falun lät missionsrådet besöka alla hemgrupper i församlingen för att berätta om missionsengagemanget. Kanske kan ni också ”dela ut” ett land eller en missionär som respektive hemgrupp kan bära i bön. Med hjälp av den direktkommunikationen kommer missionen närmare oss som individer och det är lättare att känna ansvar.

Låt missionen synas i lokalerna!

Det är inga konstigheter: syns det inte, finns det inte. Vi behöver ha det i vårt synfält för att hålla det i minnet. Så låt missionsengagemanget ta plats i kyrksalen och foajén!

 • Har ni skärmar i foajén eller innan gudstjänst där ni kan visa bild och kort information om missionärer och projekt ni stödjer? En del församlingar som stödjer fler missionärer väljer att fokusera särskilt på en missionär/missionärsfamilj i månaden.
 • Har ni inte skärmar kan ni kanske ha en karta eller presentation av missionärer på anslagstavla i foajén eller en jordglob i fikadelen, där ni har märkt ut var ni som församling stödjer missionärer och projekt.
 • Ha en stående bönestation för er internationella mission i kyrksalen.

10 bästa tipsen på att hålla kontakten med sina missionärer

Här har vi samlat goda råd och erfarenheter från församlingsrörelsen och missionärer. Ni kan välja att inspireras från dem eller önska att vi på Internationella programmet möter upp er för samtal i frågan.

1. Utse en kontaktperson

Det är en fördel när församlingen utser en kontaktperson som regelbundet håller kontakten med sina missionärer. Det blir både mer personligt och underlättar kommunikationen mellan församlingen och missionärerna.

2. Gör en kommunikationsplan

Både som församling och som utsänd missionär är det lätt att alltid känna att man inte räcker till när det gäller kommunikation eller att det finns en osäkerhet om man möter upp förväntningarna som finns. Det kan därför vara en fördel som kontaktperson eller missionsråd att föreslå missionärerna att tillsammans göra en kommunikationsplan. Frågor att diskutera skulle kunna vara: Vilka förväntningar på kommunikationen har missionärerna? Vilka förväntningar har församlingen på både mängd och form på kommunikationen från missionärerna? När känner sig församlingen delaktig i det missionärerna står i och gör? Vad är rimligt? Hur kan barn och ungdomarna i församlingen involveras och ta del av det som händer? etc. Förhoppningsvis kan en plan för kommunikationen skapa tydlighet och rimliga förväntningar.

3. Svara på missionshälsningar

Missionärer blir alltid glada och uppmuntrade av gensvar på nyhetsbrev, filmhälsningar och andra hälsningar de skickar, både från individer och församlingar. Det är roligt att höra hur hälsningen mottogs men också få nyheter och rapporter tillbaka om vad som händer i läsarnas och församlingens liv. Gensvaret kan till exempel vara ett mejl, teckningar från söndagsskolan, kommentarer i en chattgrupp (som Facebook eller Messenger), en kort videohälsning eller kort ifrån gudtjänstsalen när församlingen ber för missionärerna under en gudstjänst och bara säger typ: ”tack för nyhetsbrevet, vi ber för er!”.

4. Videosamtal & film

Be missionärer koppla upp sig och delta i en samling live. Det kan vara i en gudstjänst men kan också vara i missionsrådsmötet, församlingsledningsmötet eller ungdomssamlingen. Detta tips är förstås både enkelt och roligt, men kanske inte alltid möjligt om alla underhållande församlingar önskar det samtidigt och/eller ofta. Då kanske en filmhälsning kan vara en väg att gå istället och också väldigt uppskattat, men kom ihåg att filmhälsningar kräver en del framförhållning, så fråga efter det i god tid.

5. Ge uppmuntran

Att som missionär få en hälsning i form av ett kort, bibelord, uppmuntrande ord, tilltal, förfrågningar om förböns behov och info inför till exempel bönedagar, födelsedagen uppmärksammad, en julgåva eller ett medskick genom en besökare, till exempel svenskt godis eller serietidning till barnen, kan var en stor uppmuntran. Några församlingar har för vana att bjuda sina missionärer på glass eller kvällsmat på Torpkonferensen och någon annan på skotertur. Det är inte saken i sig som är viktig men att veta att någon har tänkt på en, räknar med en och kommit ihåg en, vilket är värdefullt och uppmuntrande.

6. Gör något extra av församlingsbesöken

Med fördel får församlingsbesöken kombineras med kyrkfika, grillkväll, församlingshelg eller liknande. Det skapar möjlighet till lite mer personliga berättelser, frågor och fördjupade relationer. Även om det inte alltid är möjligt att ordna ett sådant tillfälle för hela församlingen så är det minst lika värdefullt att få träffa en mindre grupp som missionsråd, församlingsledare och andra intresserade över en bit mat eller en kopp kaffe, eller bara göra något roligt tillsammans.

En annan bra mötesplats för kontaktperson och andra intresserade är att möta sina missionärer under Torpkonferensen. Till exempel kan man under avslappnade former bestämma en tid för en kopp kaffe i parken.

7. Låt barnen vara med när missionärerna kommer

För att alla generationer ska få del av missionärsbesöket så kan en god idé vara att fråga missionärerna om något av det de presenterar kan göras innan barnen går till söndagsskolan.

8. Arrangera en missionsresa

Det är berikande på många sätt när en grupp i församlingen besöker sina missionärer. Det uppmuntrar och fördjupar relationen till missionärerna samt ökar engagemanget och förståelsen för arbetet som församlingen är med och stödjer.

9. Glöm inte att göra ett avslut

Gör gärna ett avslut som församling i någon form när missionärer avslutar sin tjänst och/eller församlingen avslutar sitt underhåll.

10. Läs mer om vad ni som sändande församling kan tänka på

Tips på artikel som handlar om vad missionärer kanske kommer hem med och vad din församling kan tänka på: ”The Untold Stories of Returned Missionaries” av Anna Glen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vill du och din församling veta mer?

Isabelle D
Internationell samordnare 85 %

070-550 81 24

Mejla mig!