Personlig Gudsrelation

För en del av oss innebär den här tiden mer tid för oss själva och mindre aktiviteter av olika slag. Den tiden kan vi använda på olika sätt och vi vill verkligen uppmuntra varandra att ta tid till att fördjupa vår egen Gudsrelation. Kanske är det här ett tillfälle att äntligen få till en stund av bön och bibelläsning som du inte lyckats med tidigare, eller att ta mer tid för det än du vanligtvis brukar. Här finns material som kan hjälpa dig att reflektera kring din Gudsrelation och praktiska verktyg till bönen och bibelläsningen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Skicka gärna dina tips till mig så delar vi dem här på sidan!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se