Relationen med missionärer

Coronavirusets spridning har fått drastiska konsekvenser i flertalet länder. Runtom i världen har vi i EFK missionärer och samarbetspartners som påverkas av effekterna av pandemin och utegångsförbud, stängda gränser, indragen kollektivtrafik och mötesförbud med mera. Vi vill uppmuntra dig och din församling att fortsätta ha kontakt med de missionärer som ni stödjer, kanske till och med oftare än vanligt.

Håll kontakten med de missionärer ni stödjer

Mejla, skypa eller chatta. Det finns många sätt att hålla relationen med era missionärer levande. Be dem berätta hur situationen påverkar dem där de finns och låt dem veta att ni bär dem i bön.

Be för era missionärer när ni möts digitalt

Kom ihåg att lyfta upp de missionärer och projekt ni stödjer också nu när ni i församlingen möts digitalt. Skicka med uppdateringar från era missionärer i veckobrev, be för dem när ni träffas i mindre grupper och nämn dem under era webbsändningar. OBS! Tänk på att inte nämna namn på missionärer eller länder som är säkerhetskänsliga. Ta reda på vad ni kan berätta om just de missionärer som ni stödjer.

EFKs internationella mission: Arbetet pågår!

Covid-19-pandemin påverkar hela vår värld, därför också vårt internationella arbete. Vi vill här informera om hur vi tänker och arbetar inom EFKs Internationella program.

(Uppdaterat 2020-04-07)

Lyhörda för lokala behov och tät kontakt med vår personal

Corona påverkar vårt arbete och på flera håll får vi nu anpassa arbetet utifrån de förutsättningar vi har. Vi står i tät kontakt med våra samarbetspartners och systerkyrkor och har en dialog om hur vi på bästa sätt betjänar människor och deras behov under ändrade förhållanden. Vi har även tät kontakt med all personal. Här gör vi individuella bedömningar utifrån riskgrupp, säkerhetsläge och sjukvård. Grundhållningen är just nu att vår personal är kvar i sina placeringsländer, utom i några enskilda fall där vi har gjort undantag utifrån en sammantagen risk- och situationsbedömning. Situationen förändras snabbt och vi följer givetvis utvecklingen noga för att kunna göra rätt bedömningar. Vi arbetar för att hålla församlingarna uppdaterade på hur vi arbetar. Vi ber om tålamod med oss i den situation vi nu finns mitt i.

Våra samarbetspartners agerar snabbt nu när corona slår till. Här kan du läsa rapporter från några av länderna vi jobbar i.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om du har frågor om hur vi arbetar internationellt i coronakrisen.

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!