Antagningskriterier

För att bli antagen till StepOut-programmet ska du som sökande:

  • Vara ung vuxen från 20 år och uppåt.
  • Tillhöra och vara engagerad i en lokal församling (OBS behöver ej vara en EFK-församling).
  • Ha ett intresse för mission- och utvecklingsfrågor och kunna ge uttryck för detta i tal och skrift.
  • Ha goda rekommendationer.
  • Kunna delta i StepOut-programmets förberedelsekurs och hemkomstdagar.
  • Vara flexibel, tålmodig och tjänstvillig.

Det är önskvärt att du som sökande har någon form av arbetslivserfarenhet innan du söker till programmet. StepOut ställer dock inga särskilda utbildningskrav på praktikanterna. En del sökande har redan en färdig universitetsexamen i bagaget, medan andra nyligen har avslutat sina gymnasiestudier. Det är inte utbildningsnivån som är avgörande för antagning, utan möjligheterna att hitta en placering med lämpliga arbetsuppgifter och om du kan matchas med de behov och önskemål som finns vid någon av praktikplatserna.

Eftersom StepOut är ett praktikprogram är det också viktigt att du som sökande är medveten om att fokus ligger mer på ditt lärande än på din insats. Som StepOut-praktikant är det därför viktigt att du är beredd att åka ut med en inlärande och ödmjuk attityd, och inte minst, ett stort mått av flexibilitet.

I enligthet med EFKs barnskyddspolicy ska alla antagna praktikanter kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.