Utsändande församling och kontaktperson

En viktig tanke inom StepOut-programmet är att det i första hand är den lokala församlingen som sänder ut dig som praktikant, inte StepOut eller Evangeliska Frikyrkan.

Stödet hemifrån är oerhört betydelsefullt, både innan, under och efter praktiktiden. StepOut-programmet vill att din resa ska vara aktuell in den församling som du relaterar till, dels för att de ska kunna stötta dig på olika sätt under tiden, dels för att de ska ta till vara på dina erfarenheter efter hemkomst. Alla praktikanter ska därför tillfråga en eller två personer i sin lokala församling att fungera som kontaktperson/er under praktikperioden.

Kontaktpersonen bör söka en god relation till praktikanten genom exempelvis:

  • Personlig träff innan avresa med samtal om förväntningar, längtan och praktikantens syfte med StepOut-perioden.
  • Regelbundet efterfråga böneämnen från StepOutaren och lyfta dessa i församlingen.
  • Skicka hälsningar till praktikanten under praktiktiden.
  • Medverka till att praktikanten får en möjlighet att berätta om sina erfarenheter i församlingen efter hemkomst.

Förutom att vara till stort stöd för praktikanten kan detta förhoppningsvis vara till stor uppmuntran för hela församlingen. Kanske kan du som praktikant engagera dig i församlingens internationella råd eller liknande efter StepOut-praktiken?

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut 25 % & ledarutvecklare med fokus på unga vuxna 25 %

070-101 09 87

Mejla mig!