Uppföljningsfasen

Tiden som StepOut-praktikant tar inte slut direkt i samband med återkomsten till Sverige. Följande moment ingår i uppföljningsfasen:

  • Slutrapport och ekonomisk redovisning. Dessa ska vara samordnaren tillhanda senast en månad efter hemkomst.
  • Hemkomstsamtal.
  • Reflektionsuppgift.
  • Hemkomstdagar – en vecka för bearbetning, erfarenhetsutbyte och fördjupning.
  • Informationsarbete. I praktikantuppdraget ingår att efter hemkomst genomföra sex olika informationsuppdrag för StepOuts och Evangeliska Frikyrkans räkning.

Mer information om uppföljningsfasen ges i samband med förberedelsekursen.

Sidan granskad/uppdaterad 2017-02-19