Utlandsfasen

Utlandsfasen pågår normalt mellan fem och nio månader. I vissa fall kan det vara möjligt med en lägre praktikperiod. Minimum är fem månader i fält. Därutöver tillkommer för alla praktikanter de obligatoriska moment som ingår i förberedelse- och uppföljningsfaserna.

Som praktikantprogram lägger vi större fokus på ditt lärande än på din insats. Men målsättningen är förstås att alla praktikanter ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med en lokal handledare. Värdorganisationerna har på förhand definierat, mer eller mindre specifikt, vilken typ av arbetsuppgifter de har att erbjuda StepOuts praktikanter, men uppläggets exakta utformande faller ofta på plats först efter praktikantens ankomst.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det bli många stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”. Det är också viktigt att tänka på att språket och kulturen kan göra det svårt att tränga in i arbetsuppgifterna, åtminstone till en början.

Under utlandsvistelsen är alla praktikanter underställd aktuell värdorganisation och handledare, liksom respektive regionalt missionscentra inom Evangeliska Frikyrkan.