Från idé till verklighet

StepOut är ett praktikantprogram. Det betyder att fokus i första hand ligger på de insikter och kunskaper som du som praktikant får en möjlighet att tillägna dig genom praktiken, snarare än din insats i landet. En röd tråd av lärande går genom hela programmet, från förberedelsekursen till uppföljningsveckan. Nedan kan du följa programmets olika steg, punkt för punkt:

 • Ansökan och rekommendationer ska vara StepOut-programmet tillhanda senast 15 april.
 • Intervjun sker sedan på överenskommen tid under april månad eller tidigare om ansökan kommit in innan sista ansökningsdag. Intervjun sker oftast digitalt.
 • Antagningsgruppen samlas för att ta beslut om preliminär antagning efter intervjun (slutgiltig antagning sker efter att både värdorganisation och praktikant godkänt föreslagen praktikplats).
 • Den antagne tackar ja eller nej till sin plats i programmet efter intervjun. Efter besked om land ger praktikanten slutgiltigt besked inom en vecka. Detta beräknas ske i slutet av april/under maj månad.
 • Alla antagna praktikanter deltar i StepOut-programmets obligatoriska förberedelsekurs. Den som inte kan delta i kursen kan inte heller åka ut som praktikant. Förberedelsekursen hålls i regel under augusti månad.
 • Praktikanten ordnar själv med övriga förberedelser: fundraising, biljettbokning, visumansökan, vaccinationer, kontakter med värdorganisationen etc, samt en rad andra förberedelseuppgifter.
 • Utresa (vanligtvis) under början av september enligt överenskommelse med aktuell värdorganisation.
 • Utlandspraktiken pågår vanligtvis under tre till åtta månader. Under tiden är praktikanten underställd både sin värdorganisation och respektive regionkontor inom EFK. Varje månad ska en rapport skickas till ansvarig kontaktperson på regionkontoret och till StepOut samordnaren. Därutöver förekommer vissa studieuppgifter som ska skickas till samordnaren i Sverige.
 • Senast en månad efter hemkomst ska praktikanten skicka sin slutrapport till StepOut-samordnaren. Aktuellt regionkontor tar också del av rapporten.
 • Efter det att slutrapporten är inskickad genomförs ett individuellt hemkomstsamtal med varje praktikant.
 • Alla praktikanter deltar i den obligatoriska uppföljningsveckan. Vi återkommer med datum för hemkomstdagarna.
 • Alla praktikanter genomför sina informationsuppdrag (4 st).

StepOut-samordnaren är ansvarig för verksamheten under förberedelse- och uppföljningsfasen. Under utlandsfasen är det regional kontaktperson inom den regionen som åker till som ytterst ansvarar för praktikanterna.