Om EFKs mission

StepOut-programmet är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK) och dess internationella arbete. Det mesta av arbetet sker inom ramen för lokala och nationella samarbetspartners. I dagsläget samarbetar EFK med ca 70 olika organisationer i drygt 30 olika länder. Arbetet är uppdelat i fyra olika regioner: Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika.

De flesta av StepOuts praktikanter reser till någon av alla dessa samarbetsorganisationer, vanligtvis för att delta i deras sociala och utvecklingsinriktade arbete. Varje år utses några av organisationerna till huvudsakliga värdorganisationer för StepOut. Besök gärna EFKs hemsida för mer information om arbetet i de olika länderna.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut 25 % & ledarutvecklare med fokus på unga vuxna 25 %

070-101 09 87

Mejla mig!