Förbered dig

Här hittar du information

Din tid som StepOutare inleds med en förberedelsefas. För att praktiktiden ska bli så bra som möjligt ingår en rad olika förberedelsemoment i denna fas. Dessa är obligatoriska och måste genomföras av alla praktikanter innan utresa. Syftet med förberedelserna är självklart att skapa bättre förutsättningar för en så bra praktiktid som möjligt, både för dig som praktikant och för det sammanhang dit du kommer.

En viktig del av förberedelsefasen utgörs av StepOuts förberedelsekurs. Kursen genomförs varje år under en vecka i augusti. Mycket av innehållet är uppbyggt kring de tematiska perspektiv som utgör StepOuts röda tråd: mission, kultur och utvecklingssamarbete. Därutöver innehåller kursen undervisning i kommunikation, hälsa, säkerhet och andra praktiska frågor. Under kursen får du också möjlighet att möta någon som tidigare varit bosatt i "ditt" land och ta del av deras erfarenheter och tips.

Utöver förberedelsekursen ingår en rad olika förberedelseuppgifter i programmet. Som praktikant ansvarar du själv för att genomföra uppgifterna, men StepOut-samordnaren finns tillgäng som stöd. En betydande del av detta innebär "fundraising", alltså att samla ihop pengar till din utlandstid. Det är viktigt att du inte tänker att du måste jobba ihop alla pengar utan tänker att det här är något som du kan bli sänd att göra utifrån din församling. Kontakta ditt missisonsråd i god tid och se vad de har för möjligheter att stötta unga som vill pröva på mission samt StepOut-samordnaren om du vill ha hjälp med detta. Vi har också tips på några stipendier och fonder du kan söka, hör av dig till samordnaren i god tid för att ta reda på vilka.

Här är en övergripande lista på de förberedelser som du behöver göra efter antagning och innan avresa:

Reflekterande förberedelseuppgifter:

 • Ett landstudium av det land där du ska göra din praktik
 • Intervju med en missionär
 • Intervju med en nysvensk
 • Litteraturuppgift
 • Personlig reflektion utifrån frågeställningar kring de tre ämnesområdena: mission, kultur och utveckling

Praktiska förberedelseuppgifter:

 • Samla ihop pengar till din utlandsvistelse
 • Tillfråga en eller två personer om att vara kontaktperson/er i din lokala församling
 • Ta kontakt med din regionala kontaktperson
 • Ta kontakt med handledare på praktikplatsen
 • Teckna försäkring via EFK
 • Boka flygbiljetter
 • Skaffa vaccinationsskydd

I samband med antagningen ges mer information om dessa moment. Du kan även läsa mer om de olika uppgifterna under fliken För praktikanten. Som sökande är det viktigt att räkna med att förberedelserna tar en del tid i anspråk innan utresan.

OBS! Notera att det är ett krav att ha gått StepOuts förberedelsekurs innan utresa. Vid förhinder av något slag får resan skjutas upp till nästa år.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut 25 % & ledarutvecklare med fokus på unga vuxna 25 %

070-101 09 87

Mejla mig!