För praktikanten

Här hittar du de dokumentmallar som du behöver för praktikperiodens olika faser.

Försäkringsblanketten ska skickas in så snart som placering och utresedatum är bestämt. Alla förberedelseuppgifter samt kontaktlistan ska vara StepOut-samordnaren tillhanda senast en vecka innan avresa.

Månadsrapporten skickas direkt till ansvarig kontaktperson på ditt regionala missionscentra. Den första ska skickas senast en vecka efter ankomst till praktikplatsen och den sista strax innan hemresa.

Senast en månad efter hemkomst ska slutrapporten och den ekonomiska redovisningen vara samordnaren tillhanda.

FörsäkringsblankettWord

Mall kontaktlistaWord

Mall landstudiumWord

Mall missionärsintervjuWord

Mall intervju med nysvenskWord

Mall fördjupad reflektion 1PDF

Mall fördjupad reflektion 2PDF

Mall fördjupad reflektion 3PDF

Mall månadsrapport 1Word

Mall månadsrapportWord

Mall Slutrapport praktikant 2017Word

Mall ekonomisk redovisningWord

Mall reseersättningWord 

Formulär för rapportering av informationsinsatser för praktikanter med utresa 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster