För praktikanten

Här hittar du de dokumentmallar som du behöver för praktikperiodens olika faser.

Försäkringsblanketten ska skickas in så snart som placering och utresedatum är bestämt. Alla förberedelseuppgifter samt kontaktlistan ska vara StepOut-samordnaren tillhanda senast en vecka innan avresa.

Månadsrapporten skickas direkt till ansvarig kontaktperson på ditt regionala missionscentra. Den första ska skickas senast en vecka efter ankomst till praktikplatsen och den sista strax innan hemresa.

Senast en månad efter hemkomst ska slutrapporten och den ekonomiska redovisningen vara samordnaren tillhanda.

Förberedelsefasen:

Utlandsfasen:

Uppföljningsfasen: