Utreseländer 2023

Här finns en lista på aktuella länder och partnerorganisationer.

Afrika

Zambia

Mpongwe Baptist Association (MBA). Genom hälsovård och andra samhällstjänster vill MBA bidra till hopp för den zambiska befolkningen. Arbetet är till stor del fokuserat på att träna och stötta lokala församlingar och deras ledare att på olika sätt tjäna och stötta sina lokala samhällen. Genom Mpongwe Mission Hospital bedrivs ett hälso- och sjukvårdsarbete som betjänar ett stort antal människor per år. Inom ramen för praktiken kan du som praktikant antingen ha praktik på sjukhuset som betjänar ett stort område med hjälp till hälsa och sjukvård, eller på skola där du får hjälpa till och undervisa barn. Som praktikanter bor ni i ett eget hus och har i området en marknad, men annars främst zambiansk landsbygd omkring er.

Tid: 4 mån Budget: 42 000kr Antal praktikanter: 2-4st

Sydamerika

Paraguay

Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB). CCAB vill bidra med samhällsutveckling genom satsningar på barn och deras familjer genom byutveckling. Barnens utveckling och rättigheter står i centrum. Organisationen driver olika projekt genom lokala församlingar på olika platser i landet. Som praktikant handlar det mycket om att hjälpa till med läxläsning för barnen på ett center som CCAB driver, skapa roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter och plugga spanska. Under din praktik bor du i en mellanstor stad där det finns stora kontraster mellan rika och fattiga. Spanskan är A & O i sammanhanget så det är bra om du har grundkunskaper i språket, men inte ett krav. Praktiken innebär också lektioner i spanska och engagemang i den lokala församlingen.

Tid: 3-8 mån Budget: ca 57 000kr (5mån) Antal praktikanter: 2 st

Brasilien

I miljonstaden Campinas, nära São Paulo, finns en av EFKs systerkyrkor. De har ett brett socialt arbete och fokuserar det mycket på barns rättigheter. På plats bor du som praktikant på ett internat till en pastorsskola som också fungerar som huvudkontor för vår systerkyrka. Praktiken är belägen i en fattigare stadsdel dit du tar bussen och hjälper till på ett fritidshem med barn och tonåringar. Den brasilanska skolan har bara halvdag i skolan så barnens andra halva spenderas på denna plats. Projektet som du är en del av heter Direito de Der (rätten att finnas till) och församlingen som är med och stöttar projektet blir en viktig plats för dig att skaffa vänner och sammanhang. En viktig del av praktiken blir också att lära dig språket, portugisiska, eftersom att få talar engelska på plats. Har du kunskaper i spanska har du antagligen en bra grund och förutsättningar för att lära dig detta. Lektionerna i portugisiska blir en betydande del av din praktik och kommer att kräva engagemang och vilja att våga att testa på.

Tid: 3 mån Budget: ca 50 000kr Antal praktikanter: 2 st

Asien

Kambodja

International Cooperation Cambodia (ICC). Arbetar för att stärka efterlevnaden av mänskliga rättigheter i det kambodjanska samhället. Detta bland annat genom att öka kännedomen om barns rättigheter bland föräldrar och makthavare, samt att motverka den ökade människohandeln i landet. ICC jobbar mycket med förändringsarbete som fokuserar på utbildning och tar därför helst emot praktikanter som studerar eller har studerat något på högre utbildningsnivå än gymnasie/folkhögskola. Uppgifter anpassas efter praktikantens gåvor och intresse men rör sig inom att assistera kring analys utvecking av verksamheten samt praktiska insatser som ICC har behov av. En del berör också att hjälpa ICC med god engelska i deras insatser kring kommunikation och information. Inom ramen för praktiken ingår det också att hälsa på EFKs missionscentra i Chiang Mai, Thailand.

Tid: 4-6 mån Budget: ca 45 000kr (4mån) Antal praktikanter: 2 st

Thailand - Chiang Mai

Thai-Lahu Foundation (TLF). Fokuserar på att hjälpa en av de thailändska minoriteterna att få likvärdiga rättigheter och möjligheter som resten av den thailändska befolkningen. TLF arbetar med hälsa och utbildning, barns rättigheter, hållbar försörjning och mot människohandel. Som praktikant hos TLF får du bo på landet och praktisera på ett elevhem där barn från omkringliggande byar bor under terminen. Detta innebär att du kan hjälpa till med praktiska uppgifter som behövs göras, skapa en meningsfull fritid för barnen och hjälpa till med läxläsning. Du kommer också att undervisa i enklare engelska för barnen och några av lärarna.

Tid: 4-6 mån Budget: 48 000kr (5mån) Antal praktikanter: 2-3 st

Thailand - Bangkok

Imagine Thailand (IMT). IMT har ett brett arbete i metropolen Bangkok som arbetar med alltifrån hållbar försörjning, barns rättigheter och evangelisation. Organisationen grundar sig i samfundet Canadian Assemblies of God och du kommer att träffa en vid bredd av personer från olika kulturer och bakgruder inom ramen för praktiken. Under praktiken får du testa på hur IMT jobbar med storstadsmission utifrån ett café som bas nära ett av de mest prestigefyllda universiteten i Bangkok. Där sker alltifrån aktiviteter för barn, hjälp med läxläsning och olika typer av träffar för universitetsstudenter så som "english café" som du får hjälpa till med. Du kommer också att ha kontinuerlig kontakt med svenska missionärer som är på plats i Thailand och besöka missionscentrat i Chiang Mai.

Tid: 5-8 mån Budget: 55 000 kr (5mån) Antal praktikanter: 2-3st

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung” 80 %

070-101 09 87

Mejla mig!