Vanliga frågor

Vem kan åka ut med StepOut-programmet?

StepOut-programmet riktar sig till dig som är ung vuxen, från 20 år och uppåt. Du måste fylla 20 det år som praktiken påbörjas, vara kristen och ha realtion/vara medlem/aktiv i någon församling kan "sända ut" dig med StepOut.

Vad kostar det?

Praktikanterna finansierar sin utlandsvistelse med hjälp av stipendier, bidrag och egeninsats. Vi choachar antagna praktikanter och hjälper till att hitta stipendier, söka bidrag från kyrkor och närstående inför utlandsvistelsen. Denna del brukar gå förvånansvärt smidigt, det finns fler som vill stötta dig än du tror!

Snittbudget för en utlandsvistelse på 4 månader ligger på 45 000 kr, men kan höjas eller sänkas något beroende på land och tid utomlands. I uppskattad budget ingår resa, boende, mat, och visum (det som blir extra är vaccination och ev. fick- och semesterpengar). Du som praktikant behöver vara villig att ta ansvar att samla ihop pengar till din budget, men du kan samtidigt lita på att vi är med och backar upp dig hela vägen. Vid frågor om detta, tveka inte att höra av dig.

Hur stor är chansen att bli antagen?

Antagning är beroende av att du som sökande kan matchas med någon av de aktuella praktikplatserna. StepOut-programmet gör först en preliminär antagning. Slutgiltig antagning sker sedan efter godkännande av respektive värdorganisation då du också får reda på vilket land som erbjuds dig (vi försöker vårt bästa för att göra det utifrån dina önskemål). Vid högt söktryck prioriteras sökande från församlingar med tillhörighet inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Jag har svårt att få ledigt – måste jag gå StepOut-kurserna?

Ja. Både förberedelsekursen och uppföljningsveckan är obligatoriska delar av StepOut-programmet. Har du inte möjlighet att gå förberedelsekursen kan du inte åka ut som praktikant. Tänk på att du också måste avsätta tid för förberedelse- och uppföljningsarbete utöver själva kurserna (läs mer om detta under flikarna Förberedelsefasen/Uppföljningsfasen).

Kan jag välja vilken praktikplats jag vill?

Vi gör vårt bästa för att placera dig i önskat land. Beroende på antalet sökande och på att det inte fungerar att blanda tjejer och killar i teamen till vissa länder kan vi dock inte garantera att alla får sitt förstahandsval. Pusslet med placering av praktikanter är en process som vanligtvis tar tid och vi ber alla sökande om tålamod och flexibilitet under processens gång.

Vi tror att det viktigaste är att dina förmågor och intressen kan matchas med arbetsuppgifterna och sammanhanget vid praktikplatsen. Detta samtalar vi kring under intervjun för att känna efter om länderna som du önskat är de sammanhangen du tror att du skulle passa bäst i. Innan du blir slutgiltigt antagen som praktikant kommer du också först godkännas av aktuell värdorganisation.

Vilka länder är aktuella för StepOut 2024?

Zambia, Paraguay, Grekland och Thailand. Läs mer här!

Måste jag resa själv?

Så långt det är möjligt undviker vi att skicka någon på egen hand. Vanligast är att praktikanterna reser ut två och två eller tre och tre. Du behöver inte själv se till att ordna en resekamrat, placeringen sköts av StepOut-programmet. Om den sökande godkänner och om praktiksituationen gör det möjligt, händer det att praktikanter reser på egen hand.

Kan jag åka ut med min partner?

Nygifta par rekommenderas att vänta något år, eftersom förhållandet påverkas markant av att befinna sig i en annan kultur och kontext. När det gäller ogifta par som vill resa tillsammans görs alltid en individuell bedömning utifrån möjliga alternativ där detta skulle vara möjligt kulturellt. Viktigt är att ni som praktikanter är villiga att ta kulturell hänsyn i frågan, det är nämligen högst ovanligt hos våra partners att man reser ihop som ogifta. Här är vi som svenskar väldigt "liberala", men så är inte fallet i andra kulturer. Som par kan det till exempel vara svårt att vistas ensamma i ett rum, kramas offentligt osv.

När kan jag åka?

StepOut-programmet har en utreseperiod per år. Antagning sker under våren och utresa görs i regel under augusti/september.

Hur länge kan jag vara ute?

Tiden utomlands är minst fyra månader och kan som längst pågå i åtta månader. Praktiktidens längd anpassas efter förutsättningar på respektive praktikplats och hur länge du vill vara utomlands (dock minst fyra månader). Kom dock också ihåg att praktikperioden är längre än själva utlandsvistelsen och inkluderar både förberedelse- och uppföljningsarbete på plats i Sverige (läs mer om detta under flikarna Förberedelser/Uppföljning) så det behöver finnas tid för att genomföra dessa delar också.

Hur förhåller sig StepOut-programmet till säkerhetsläget i världen?

Evangeliska Frikyrkan håller ständigt kontakt med sina partners runt om i världen för att säkerställa säkerhetsläget i varje region, land och område dit vi sänder praktikanter. När du åker ut med StepOut kan du känna dig helt trygg med att vi har koll på läget i landet och att vi under förberedelsefasen går igenom en säkerhetsplan för olika situationer som kan uppstå när man befinner sig i en främmande kontext.

Har du fler frågor? Kontakta mig!

Jenny Jonsson
Skicka mejl
070-101 09 87