Vilken ålder gäller för att kunna åka ut med StepOut-programmet?
StepOut-programmet riktar sig till dig som är mellan 20 och 30 år. Du måste fylla 20 senast under det år som praktiken påbörjas.

Hur stor är chansen att bli antagen?
Chansen att bli antagen beror till stor del på hur många som söker, något som tenderar att variera från år till år. Antagning är också beroende av att du som sökande kan matchas med någon av de aktuella praktikplatserna. StepOut-programmet gör först en preliminär antagning. Slutgiltig antagning sker sedan efter godkännande av respektive värdorganisation. Vid högt söktryck prioriteras sökande från församlingar med tillhörighet inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Hur påverkar corona-pandemin StepOut-programmet?
Det är vår bedömning att programmet fortfarande kommer att kunna genomföras, med vissa justeringar i programmets tidscykel. Med detta sagt håller vi oss ständigt uppdaterade om de riktlinjer regeringen ger, samt hur läget ser ut i de länder som är aktuella för att ta emot praktikanter, och följer alltid angivna säkerhetsföreskrifter. Beroende på hur situationen kring Covid-19 utvecklar sig kan ytterligare justeringar eller beslut tillkomma.

Jag har svårt att få ledigt – måste jag gå StepOut-kurserna?
Ja. Både förberedelsekursen och uppföljningsveckan är obligatoriska delar av StepOut-programmet. Har du inte möjlighet att gå förberedelsekursen kan du inte åka ut som praktikant. Tänk på att du också måste avsätta tid för förberedelse- och uppföljningsarbete utöver själva kurserna (läs mer om detta under flikarna Förberedelsefasen/Uppföljningsfasen).

Vilka länder är aktuella för StepOut 2020?
Moçambique, Swaziland/Eswatini, Zambia, Paraguay, Kambodja, Mongoliet, Thailand och Serbien. Läs mer här!

Kan jag välja vilken praktikplats jag vill?
Nej. Alla personer som reser ut med StepOut-programmet får sin placering inom ramen för Evangeliska Frikyrkans (EFKs) internationella samarbete med lokala och nationella partner-organisationer. Efter antagning matchar StepOut de antagna med aktuella värdorganisationer. Det är en process som vanligtvis tar tid och vi ber alla sökande om tålamod och flexibilitet under processens gång.

I placeringsprocessen försöker vi självklart i största möjliga mån ta hänsyn till dina önskemål och intressen som sökande, men vi kan alltså aldrig garantera placering i ett visst land eller hos en viss organisation. Det viktigaste är att dina förmågor och intressen kan matchas med arbetsuppgifterna och sammanhanget vid praktikplatsen. Innan du blir slutgiltigt antagen som praktikant ska du också först godkännas av aktuell värdorganisation.

Måste jag resa själv?
Så långt det är möjligt undviker vi att skicka någon på egen hand. Vanligast är att praktikanterna reser ut två och två. Det förekommer också att tre praktikanter eller fler får sin placering hos samma organisation. Du behöver inte själv se till att ordna en resekamrat, placeringen sköts av StepOut-programmet. Om den sökande godkänner och om praktiksituationen gör det möjligt, händer det att praktikanter reser på egen hand.

När kan jag åka?
StepOut-programmet har en utreseperiod per år. Antagning sker under våren och utresa görs i regel under augusti-september.

Hur länge kan jag vara ute?
Tiden utomlands måste vara minst fem månader och kan som längst pågå i 9 månader. Tänk på att praktiktidens längd måste anpassas efter förutsättningar på respektive praktikplats. Kom också ihåg att praktikperioden är längre än själva utlandsvistelsen och inkluderar både förberedelse- och uppföljningsarbete på plats i Sverige (läs mer om detta under flikarna Förberedelser/Uppföljning).

Får jag något ekonomiskt bidrag?
Alla praktikanter som reser ut med StepOut-programmet får ett praktikantbidrag. Bidragets storlek kan variera från år till år beroende på programmets totala bidragspott för året och på antalet praktikanter som medlen ska fördelas emellan. Vår målsättning är att bidraget ska täcka en större del av grundkostnaderna för praktiken (till exempel resa, boende, försäkring och vaccinationer). Men som sökande är det bra att vara beredd på att täcka delar av kostnaderna på egen hand. Vi uppmuntrar också alla praktikanter att höra efter med sin hemförsamling om de kan bidra med ekonomiskt stöd under praktiken. Det finns också möjlighet att på egen hand söka efter alternativa stipendier, till exempel på följande sidor: www.stipendier.selänk till annan webbplats och www.globalgrant.comlänk till annan webbplats.

Ett vanligt år består StepOuts bidragsmedel i huvudsak av Sida-finansierade praktikantbidrag förmedlade av Svenska missionsrådet (SMR). Dessa bidrag kan erhållas för praktikplatser inom socialt arbete eller utvecklingssamarbete i länder som av OECD (Organisation för Economic Co-operation and Development) kategoriseras som utvecklingsländer.