Nyheter

 • 24 maj | Ny film visar hjälparbetet i det jordbävningsdrabbade Turkiet

  I februari var vi med hjälp av lokal partnerorganisation på plats i östra Turkiet för att hjälpa jordbävningsdrabbade. En ny film visar vi hur det gemensamma arbetet med bland annat utdelning av mat och artiklar gick till. Insatskoordinator Birsen Karlsson: "När vi kom hit första gången såg vi enorm sorg".

  Läs mer

 • 23 maj | Hon är anställd för att inkludera barnen i missionen

  Hur pratar man med barn om mission? Det är en fråga som jag tror att vi är många som ställt oss. Vår partner i Brasilien, CIBI, som sänder missionärer till ett 20-tal länder upplever att barn behöver medvetandegöras så tidigt som möjligt om mission. Därför har man anställt Tatiana Santos som enbart arbetar med att inkludera barnen i missionen. Här berättar hon lite om sitt arbete.

  Läs mer

 • 23 maj | Förändringar i partnerskapet med Franska Baptisfederationen

  I mer än 60 år har EFK haft missionärer i Frankrike. Till en början arbetade de med evangelisation och församlingsplantering utan att ha någon koppling till ett samfund. I början av 1980-talet blev församlingarna som startats en del av Franska Baptistfederationen, FEEBF, och EFKs missionärer blev medarbetare i samfundet.

  Läs mer

 • 23 maj | Med hjärta för mission: Möt ett av EFKs partnersamfund i Japan

  Japan är ett av de länder där två av EFKs modersamfund jobbat med i sedan cirka 70 år tillbaka i tiden. Örebromissionen koncentrerade sin verksamhet runt Osaka medan Helgelseförbundet efter en tids mission i landet hamnade i Tochigi prefeketur i närheten av Tokyo. Med denna artikel vill jag i all enkelhet lyfta fram det som kännetecknar det samfund som Örebromissionen startade, Japan Evangelical Churches (JEC) och samtidigt lyfta fram de utmaningar som samfundet har. 

  Läs mer

 • 23 maj | Hälsning från kvinnoskolan i Centralafrikanska republiken

  Kvinnorna i Centralafrikanska republiken (CAR) har ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens uppfostran, men de saknar ofta grundläggande utbildning och är underrepresenterade i det offentliga livet. Vi i EFK stödjer tre skolor som utbildar kvinnor i ämnen som ligger nära deras vardag. Just nu är Ing-Marie och Gunnar Nestor, en del av EFKs resursteam för CAR, på plats i landet.

  Läs mer

 • 13 maj | Värdefulla samtal när vi i EFK möttes för representantskapsmöte

  12-13 maj samlades vi i EFK på Hjälmargården för representantskapsmöte. Den stora punkten var presentationen av den slutrapport som arbetsgruppen för samtalet om samkönade relationer har arbetat fram.

  Läs mer

 • 13 maj | Pressmeddelande: Evangeliska Frikyrkans (EFKs) arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer presenterar sin slutrapport "Helighet och barmhärtighet"

  De senaste åren har vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) varit inne i en process runt frågan om samkönade relationer. Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet 12-13 maj 2023 presenterar arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen.

  Läs mer

 • 24 april | Elimkyrkan och Hagakyrkan i Sundsvall återförenas i en gemensam församling

  Det var fest och glädje i Sundsvall när Sundsvalls baptistförsamling och Haga baptistförsamling återförenades i en gemensam församling söndagen 2 april och tillsammans bildade Baptistkyrkan Sundsvall.

  Läs mer

 • 24 april | Guds rike utbreder sig i Tanzania

  I byn Kiwangwa i närheten av staden Bagamoyo, Tanzania finns en församling som är del av EFKs partner FPCT (Free Pentecostal Church of Tanzania). Vi i EFK har funnits med sedan församlingen grundades för drygt 20 år sen och vi fortsätter att stötta på olika sätt, bland annat genom stöd till utbildning för ledare, unga vuxna, förskola i byn mm.

  Läs mer

 • 24 april | Vår partnerkyrka i Paraguay firar 50 år!

  I april besöker Anna-Maria Jonsson, regionledare för Latinamerika, Paraguay för att fira att vår partnerkyrka CIBB firar 50-årsjubileum.

  Läs mer

 • 24 april | Nytt material ger samtal om tro i Sydostasien

  "För en vecka sedan kom en missionär som varit i vårt land i 30 år och sa: 'Tack för att ni producerat dessa böcker! Det är ett redskap för oss i vår vandring med de vi vill se komma till Jesus, och det ger oss skäl att möta dem igen.'" Här berättar en av EFKs medarbetare i Asien om ett nytt material för att samtala om Jesus och tro som ska släppas som e-bok via sociala medier i höst.

  Läs mer

 • 21 april | "Tack för att ni kommer, igen och igen!"

  21 april: "Tack för att ni kommer, igen och igen!" Våra partnerorganisationer i östra Turkiet och norra Syrien arbetar fortsatt outtröttligt för att ge hjälp till de jordbävningsdrabbade.

  Läs mer

 • 18 april | Rapporten 'Frikyrkan i orten' finns tillgänglig

  Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Vidare står bakom den rapport som nu lanserats och berättar om missionsutmaningen som är förorten. Den är sammanställd i två delar där den första visar på statistik och kartläggning medan den senare innehåller berättelser utifrån det aktuella arbetet bland dessa bostadsområden.

  Läs mer

 • 17 april | Torpkonferensen 2023 samarbetar med Frälsningsarmén och Finlands svenska baptistsamfund

  Torpkonferensen har alltid varit en allkristen konferens. I år har vi i EFK för första gången bjudit in två andra samfund att samarbeta med oss: Frälsningsarmén och Finlands svenska baptistsamfund. Vi har frågat Frälsningsarmén vad de ser fram emot med årets Torpkonferens.

  Läs mer

 • 5 april | Ungdomsprojekt blev till långfilm om David - har aktuell digital premiär

  Ungdomsgruppen från Betaniakyrkan i Tollarp har tillsammans under tre år arbetat för att att genomföra en filmproduktion om David och Goliat. Filmen Epic Bible Movies - The story of young David hade biopremiär den 9 februari och blir nu tillgänglig digitalt via Youtube.

  Läs mer