Nyheter

 • 10 maj | Linalie Newman och Ingemar Forss väljs till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan

  Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress valde Linalie Newman och Ingemar Forss till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan. De väljs att tillsammans leda EFKs rörelse av församlingar och mission.

  Läs mer

 • 27 april | Europeiska baptistsamfund möttes på Götabro

  I dagarna har omkring 35 representanter från olika europeiska baptistsamfund träffats på Götabro kurs- och konferensgård, där European Baptist Federation (EBF), som EFK finns med i, den här gången arrangerar sin årliga konferens. Deltagarna har kommit för att samtala om hur vi som kyrkor kan arbeta med integration av nyanlända i våra samhällen.

  Läs mer

 • 18 april | Stort utbud av sång och musik på årets Torpkonferens

  Torpkonferensens program är som vanligt fullmatat med sång och musik, och med en bredd i genrer och uttryck finns det något som passar för alla. Det känns väldigt roligt att få välkomna både nya och återvändande artister till årets Torpkonferens!

  Läs mer

 • 10 april | Sjödin, Piensoho, Newman och Lignell till Torpkonferensen

  I Torpladan har förkunnelse och bibelstudier varit viktiga i mer än 130 år. Till årets Torpkonferens välkomnar vi dig att tillsammans med våra predikanter och bibellärare förstå Guds ord och tilltal på temat Vidare !

  Läs mer

 • 16 mars | Dela lika 20 mars för att få slut på slaveriet!

  Den 20 mars är det vårdagjämning och dagen är lika lång som natten. De delar lika på dygnets 24 timmar. Världen är full av orättvisor men det finns en sak som är alla människor har fått lika mycket av. Det är tid. För alla människor har dygnet 24 timmar.

  Läs mer

 • 15 februari | Ny webbplats för Torpkonferensen

  Torpkonferensen släpper idag en ny webbplats som fungerar mycket bättre i telefon och surfplatta. På webbplatsen finns årets tema och information om konferensen. Årets program presenteras löpande under våren och ska vara helt klart i början på maj.

  Läs mer

 • 13 februari | Torpkonferensen 2018 får temat "Vidare"

  Torp har i mer än 130 år varit en plats där Gud kallar människor vidare. Under årets Torpkonferens kommer temat "Vidare" genomsyra hela programmet.

  Läs mer

 • 24 januari | Kurs i pionjärträning i Östergötland

  Med Pionjärträning får du undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare på några av de områden du behöver ha koll på innan du ger dig in i ett pionjärprojekt eller en församlingsplantering.

  Läs mer

 • 11 december | De föreslås bli nya missionsdirektorer i EFK

  Linalie Newman och Ingemar Forss föreslås blir EFKs nya missionsdirektorer. Det beslutade EFKs styrelse vid sitt styrelsemöte lördagen den 9 december.

  Läs mer

 • 21 november | Tre utrustande ledardagar för dig som jobbar med barn och unga

  Tillsammans inbjuder lokala kyrkor, nätverket JESUS TILL BARNEN i samarbete med Studieförbundet Bilda till tre regionala och utrustande dagar på tre olika platser i landet under 2018.

  Läs mer

 • 21 oktober | Delaktighet i mission viktig fråga på EFKs missionskonferens i Linköping

  Hur arbetar vi med mission i EFK idag? Hur ska vi arbeta i framtiden? Och hur skapar vi engagemang och överlåtelse för mission i våra församlingar? Det var några av frågorna som bearbetades i viktiga samtal på EFKs missionskonferens i Ryttargårdskyrkan, Linköping, under lördagen.

  Läs mer

 • 3 oktober | Tack för alla gåvor i samband med översvämningen i Asien!

  I slutet av augusti drabbades stora delar av Nepal, Indien och Bangladesh av svåra översvämningar. EFK hade tidigt kontakt med våra samarbetsorganisationer i länderna, och startade 25 augusti en katastrofinsamling för att hjälpa drabbade i främst Nepal. Tack vare generösa gåvor har våra samarbetsorganisationer i landet kunnat göra otroliga insatser. Nu avslutas katastrofinsamlingen, men fortfarande återstår mycket arbete för att återställa landet efter översvämningen.

  Läs mer

 • 20 september | Rötter och Riktning: Tvåårig satsning för medarbetare i EFK

  Studiesatsningen ”Rötter och riktning” ger dig chansen att växa i din tjänst på ett sätt som ger konkreta resultat. Detta under former som funkar även i pressade arbetsveckor.

  Läs mer

 • 25 augusti | Katastrofinsamling för översvämningsdrabbade i Nepal

  De senaste veckornas omfattande regn har lett till svåra översvämningar i bland annat Nepal . EFKs samarbetsorganisationer i Nepal, United Mission to Nepal (UMN) och International Nepal Fellowship (INF), har vädjat om vår hjälp och EFK startar nu en katastrofinsamling för de drabbade i landet.

  Läs mer

 • 30 juni | Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan

  Under Torpkonferensen startades en namninsamling för att stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan och nu uppmuntrar EFKs missionsledning församlingar och enskilda att engagera sig.

  Läs mer