Nyheter

  • 7 mars | Forum och extra kongress med anledning av läget i Evangeliska Frikyrkan

    Evangeliska Frikyrkans styrelse har beslutat att att utse Bernth-Åke Ottosson till tf Missionsdirektor efter Daniel Norburgs avgång. Vid ett extra sammanträde igår beslutade styrelsen också att inbjuda församlingarna i vår till regionala forum och därefter till en extra kongress.

    Läs mer

  • 17 februari | EFK lanserar Missionsakademin

    I mars 2017 startar EFKs Missionsakademi. Det är en möjlighet för missionsintresserade församlingsmedlemmar att tillsammans fördjupa kunskapen och bli involverade i internationell mission.

    Läs mer