Nyheter

 • 18 mars | Vår samarbetspartner CCAB visar stor flexibilitet i pandemin

  "Vi ställer inte in, vi ställer om" har varit tumregeln för nära nog all verksamhet under det senaste året av pandemi. Några som verkligen har visat framfötterna i att hitta nya vägar är EFKs partnerkyrkor och samarbetsorganisationer runtom i världen. En samarbetspartner som sticker ut i region Latinamerika och Iberiska halvön är CCAB i Paraguay, som vanligtvis har fritidsprojekt i åtta byar och städer i landet. Nu räknar man med att deras omställda arbete varit med och räddat 400 barns skolgång det senaste året.

  Läs mer

 • 15 mars | Tio år av krig i Syrien: ”En årsdag vi önskat att vi inte behövt uppmärksamma. Men ljuset lyser i mörkret”

  Idag, 15 mars, är det tio år sedan Syrienkriget startade. Hundratusentals människor har dött och miljontals har tvingats fly från sina hem, både inom Syrien, till närliggande länder och länder längre bort. Fortfarande är det omöjligt för många som vill att återvända hem. Vi i EFK arbetar tillsammans med våra partners i Libanon, Syrien och andra länder i regionen med både akutinsatser och långsiktig utveckling och finns med och förmedlar hopp i mycket svåra situationer.

  Läs mer

 • 12 mars | Vi utforskar tro och tålamod i specialnumret av Direkt

  "Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat". Heb 6:12 Guds folk har i alla tider mött perioder av motgångar och svårigheter. Genom allt har Gud varit trofast. I den tid som är nu får vi ta rygg på dem som gått före och ta avstamp i orden i Heb 6:12. I specialnumret av Direkt utforskar vi hur de orden kan ta sig uttryck i dag.

  Läs mer

 • 12 mars | Arbetsgrupp för samtal om samkönade relationer

  Nu har den arbetsgrupp som å rörelsens vägnar ska fördjupa sig i frågan om samkönade relationer formats. Arbetet kommer att pågå under en längre tid och inleds i april med digitala uppsamlingsmöten där rörelsen får möjlighet att ge medskick in till arbetsgruppen.

  Läs mer

 • 9 mars | Rum för samtal med tema Omstart

  Rum för samtal med tema ”Omstart” är en satsning från Sverigeprogrammet i EFK, för att tillsammans med pastorer och församlingsledningar tänka kring livet efter pandemin.

  Läs mer

 • 8 mars | Melita Vidovic, Serbiska baptistunionen: Några saker jag lärt mig som kvinna i tjänst för Gud

  Melita Vidovic i Serbiska baptistunionen, som vi i EFK samarbetar med, var tretton år när hon fick sin första Bibel och ivrigt började dela Guds ord med sin omgivning. Ganska snart möttes dock av motstånd. Av andra kristna - för att hon var kvinna. Här skriver hon själv om sina erfarenheter och delar med sig av fem lärdomar som hon vill skicka med till andra kvinnor som upplever liknande situationer.

  Läs mer

 • 19 februari | Ansökan om Coronabidrag

  Sverigeprogrammet i Evangeliska Frikyrkan har fått möjlighet att förmedla ett Coronabidrag till lokala församlingar. Detta utgörs av ett extra statligt organisationsbidrag från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund).

  Läs mer

 • 19 februari | Den lilla församlingen möter nöden i en av världens största humanitära kriser

  Venezuela är ett land i kris. Landets makthavare har tappat kontroll över ekonomin och det råder brist på resurser på alla områden i samhället. Det har orsakat en massflykt av människor till intilliggande länder i Latinamerika, framför allt till Colombia och Peru. Förra året räknade man med att 4,5 miljoner människor var på flykt; det är den största flyktingkrisen i Latinamerika i modern tid och den andra största i världen efter Syrien. Mitt i detta finns en liten brasiliansk församling som vill möta nöden.

  Läs mer

 • 17 februari | Fastan 2021

  Fördjupa ditt lärjungaskap under Fastan

  Läs mer

 • 5 februari | Årsmöteshälsning 2021

  Tro & tålamod!

  Läs mer

 • 28 januari | Bön för Thailand

  I P1 Morgon 28 januari uppmärksammas de hemlösas situation i Bangkok. Antalet människor utan boende har ökat det sista året, men olika projekt hjälper människor till försörjning och bättre liv.

  Läs mer

 • 22 januari | Årsreflektioner från EFKs internationella mission: coronaåret 2020

  Här nedan ger regionledarna för EFKs internationella arbete en samlad bild av situationen och arbetet i de olika regionerna under covid-19-pandemin 2020. Dessa årsreflektioner beskriver kortfattat vad som har hänt och hur det påverkat EFKs gemensamma arbete, samarbetspartners och utsända. 

  Läs mer

 • 17 december | Ny bok om Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina

  I år är det 130 år sedan EFKs första utsända anlände i Kina. Det firar vi genom att ge ut boken ”Kina i vårt hjärta då och nu – Glimtar från Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina”. Nu kan du beställa den och samtidigt stötta EFKs församlingsbyggande arbete i Asien.

  Läs mer

 • 10 december | EFKs partner arbetade med över 200 fall av förföljelse förra året - Ett livsviktigt arbete som vi sällan kan berätta öppet om

  En utmaning i att arbeta med insatser i Mellanöstern och Nordafrika är att det görs så mycket gott och viktigt som vi av säkerhetsskäl inte kan dela öppet. Ett exempel är vårt arbete för att stötta förföljda kristna i Mellanöstern och Nordafrika. Här berättar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika om arbetet och dess utmaningar.

  Läs mer

 • 10 december | "Med Bibeln i ena handen och Barnkonventionen i andra" - Att arbeta med teologisk reflektion i förändringsarbete

  Ett av EFKs ledord i det internationella arbetet är ömsesidighet. Just det faktum att våra samarbetspartners är kyrkorörelser gör att vi behöver lära av varandras teologiska tolkningar, i synnerhet med tanke på att våra kulturer ofta skiljer sig åt i mycket hög grad. Också med tanke på den börda som historien bär, där västerländsk kultur har haft (och fortfarande har) ett dominant företräde i tolkning av Bibeln. Ett exempel där detta är tydligt är arbetet med barns rättigheter i region Afrika. Andreas Dagernäs, regionledare, berättar här om arbetet.

  Läs mer


Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen